Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 486

 • Ik hoef geen zin te hebben, ik hoef het alleen maar te doen
 • Het meest interessante en nuttige in onze trainingen progressiegericht werken
 • Read the fucking manual!
 • Wat is jouw fantastische worsteling?
 • Vertrouwen op je intuïtie: gevaarlijk of gewenst?
 • Motivatie door progressie: progressiebehoeftes definiëren en progressie zichtbaar maken

Ik hoef geen zin te hebben, ik hoef het alleen maar te doen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het leven kan soms behoorlijk tegen zitten en moeilijk zijn. Dat kan allerlei vormen aannemen en kan onze levenslust flink op de proef stellen. De dingen die het beste voor ons zijn om te doen, zijn in die situaties ook het moeilijkst om op te brengen.

Lees verder »


Het meest interessante en nuttige in onze trainingen progressiegericht werken

~ Coert Visser

Afgelopen week hebben wij een evaluatie uitgevoerd bij ex-deelnemers aan trainingen progressiegericht werken van NOAM. Wij waren nieuwsgierig naar verschillende dingen. Ten eerste wilden wij graag weten welke onderwerpen die wij in de training hebben behandeld door cursisten tijdens de training het meest interessant en/of bruikbaar waren gevonden. Ten tweede wilden we graag weten welke onderwerpen nu, na afloop van de training, door cursisten het meest gebruikt worden in hun werk. Ten derde wilden we graag weten welke werkvormen die wij gebruikt hebben tijdens trainingen door cursisten als het meest nuttig werden beleefd. 119 mensen vulden de enquête in. Hier zijn de resultaten die wij vonden.

Lees verder »


Read the fucking manual!

~ Gwenda Schlundt Bodien

In een van onze trainingen progressiegericht coachen de afgelopen weken, hoorde ik dat een studentbegeleider op een universiteit deliberate practice gebruikt in de thesisbegeleiding van zijn studenten. Dat werkt heel goed en motiverend. Van een student hoorde ik juist een negatieve ervaring met de scriptiebegeleiding die hij kreeg op de universiteit, die hiermee in contrast staat.

Lees verder »


Wat is jouw fantastische worsteling?

~ Coert Visser

Een interessante gedachte die Carol Dweck tijdens een lezing eens deelde, was dat een belangrijk onderdeel van het cultiveren van een groeimindset bij kinderen neerkomt op het uitstralen van een nieuw waardensysteem. In plaats van het waarderen van snelle en gemakkelijke dingen pleit Dweck ervoor om moeilijke dingen te waarderen. Ooit zei ze hierover dat ergens je best voor doen en volhouden bij tegenslag betekent dat je ergens om geeft.

Lees verder »


Vertrouwen op je intuïtie: gevaarlijk of gewenst?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Vertrouw op je intuitie want je gevoel klopt! Koers niet op je intuïtie, want de kans is groot dat je het mis hebt! Twee stellingen die haaks op elkaar staan. William M. Grove, David H. Zald, Boyd S. Lebow, Beth E. Snitz, and Chad Nelson deden een meta analyse wOpens in a new windowaarbij ze onderzochten wat beter werkt klinische of mechanische voorspellingen.

Lees verder »


Motivatie door progressie: progressiebehoeftes definiëren en progressie zichtbaar maken

~ Coert Visser

Progressie bereiken in iets wat belangrijk voor je is, is één van de meest motiverende dingen voor mensen. Om dit motiverende effect te kunnen beleven, moet ten minste aan twee voorwaarden zijn voldaan. De eerste is dat je je je progressie monitort. Omdat mensen normaal gesproken behept zijn met de negativiteitsbias komt het vaak voor dat ze de progressie die ze wel degelijk boeken niet goed waarnemen. Om gemotiveerd te raken door je bereikte progressie

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 485

 • Mini-enquête progressiegericht werken
 • Sociale invloed benutten als tegenwicht tegen equality bias
 • Dubbelwerkende gespreksinterventies: voorspellend en bestellend
 • Openlijke toediening van een placebo werkt goed
 • Steven Pinker over Enlightenment Now: heeft de Verlichting progressie gebracht?
 • In tien minuten een groeimindset opwekken

Mini-enquête progressiegericht werken

Heb je in de afgelopen (circa) vijf jaar een training progressiegericht werken bij ons (NOAM) gevolgd? Zou je ons dan een plezier willen doen door een mini-enquête in te vullen? Jouw feedback helpt ons om beter te blijven worden. De enquête bevat slechts 3 vragen en het invullen kost je 1 tot 2 minuten.
De enquête staat hier: https://nl.surveymonkey.com/r/3GQRNY6


Sociale invloed benutten als tegenwicht tegen equality bias

~ Gwenda Schlundt Bodien

De equality bias is de menselijke neiging om aan ieders mening een gelijk gewicht toe te kennen ongeacht de expertiseverschillen tussen mensen. Deze bias kan de kwaliteit van de inhoud van een gesprek negatief beïnvloeden. Als twee mensen met elkaar in gesprek zijn over een onderwerp ten aanzien waarvan de ene meer kennis en competentie heeft dan de ander, maar dit wordt niet onderkend, dan bestaat de neiging om aan elkaars mening evenveel waarde te hechten en de verschillen in expertise en competentie te negeren.

Lees verder »


Dubbelwerkende gespreksinterventies: voorspellend en bestellend

~ Coert Visser

Het is logisch om te denken dat de dingen die we zeggen in een gesprek één functie hebben en niet meer dan één functie. We geven bijvoorbeeld een argument om de juistheid van onze mening te onderbouwen. Of we stellen een vraag om ergens duidelijkheid over te verkrijgen. Maar er zijn ook gespreksinterventies die net iets geraffineerder in elkaar zitten. Deze hebben niet slechts één functie maar twee functies tegelijkertijd. Deze interventies zijn subtiel en kunnen zeer krachtig zijn. Ik zal een paar voorbeelden geven van zulke interventies.

Lees verder »

Openlijke toediening van een placebo werkt goed

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een experiment dat werd uitgevoerd door de onderzoekers Locher et al, werpt een interessant licht op de rol die de rationale kan spelen bij toediening van een placebo.

Lees verder »

Steven Pinker over Enlightenment Now: heeft de Verlichting progressie gebracht?

~ Coert Visser

Over enkele maanden verschijnt het nieuwe boek van Steven Pinker, Enlightenment now. Sinds de aankondiging van dat boek, enkele maanden geleden, ben ik er al nieuwsgierig naar. Ik was benieuwd hoe hij de kern van die Verlichtingswaarden zou beschrijven en ook hoe hij zijn pleidooi voor deze waarden zou onderbouwen. Pinker heeft nu een tipje van de sluier opgelicht in een presentatie waarin hij de ideeën in zijn boek beschrijft. Ik zal zijn pleidooi hier beknopt samenvatten (in mijn eigen woorden) en er enkele opmerkingen bij maken.

Lees verder »

In tien minuten een groeimindset opwekken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wil je eens ervaren wat een focus op progressie kan opleveren? Praat de komende week dan eens 3 keer met iemand over de progressie die je hebt bereikt ten aanzien van iets dat belangrijk voor je is. Mensen richten gedurende de dag hun bewuste aandacht op één ding tegelijk. Het meest efficiënt is het om die bewuste aandacht te richten op wat er op hun to-do-lijstje staat of op welk probleem er opgelost moet worden.

Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 484

 • Control-alt-delete
 • Het spotlighteffect: wat het is en hoe je er minder last van kunt hebben
 • Een paar gedragingen van teamcoaches die goed werken
 • De drie elementen van behoeftenondersteunend lesgeven
 • Groeimindset in organisaties
 • Hoe winnen we de strijd tegen misinformatie?


Control-alt-delete

~ Gwenda Schlundt Bodien

Vandaag las ik dat Bill Gates de control-alt-delete toetsencombinatie graag had willen terugdraaien. Of die toetsencombinatie voor onze computers beter niet in gebruik zou zijn genomen weet ik niet. Dat is niet mijn expertise. Maar een control-alt-delete knop voor onze onbruikbare gedachten en vooral voor gesprekken die de verkeerde kant op gaan ...

Lees verder »


Het spotlighteffect: wat het is en hoe je er minder last van kunt hebben

~ Coert Visser

Het spotlighteffect is het verschijnsel dat we overschatten hoe sterk andere mensen ons opmerken en beoordelen. Terwijl we denken dat mensen snel opmerken hoe we ons gedragen en hoe we eruit zien, is dat niet het geval. We voelen ons dus over het algemeen veel meer bekeken en beoordeeld dan feitelijk het geval is. Het spotlight effect treedt vooral op, en heeft vooral vervelende gevolgen, wanneer we iets afwijkends doen of er anders dan normaal uitzien. Als ons haar gek zit, zijn we te sterk geneigd om te denken dat iedereen dat ziet en er iets van vindt. Als we een flater slaan, zijn we te sterk geneigd om te denken dat andere mensen die flater heel belangrijk vinden en er erg mee bezig zijn. De werkelijkheid...

Lees verder »


Een paar gedragingen van teamcoaches die goed werken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week verzorgde ik een sessie over progressiegerichte teamcoaching voor een groep teamcoaches. We starten de sessie met een oefening waarin we focusten op succeservaringen. Wat werkte er goed in die ervaringen? Wat deden de teamcoaches dan? Deze gedragingen kwamen naar voren:

Lees verder »


De drie elementen van behoeftenondersteunend lesgeven

~ Coert Visser

Binnen de zelfdeterminatietheorie is veel onderzoek gedaan naar motivatie in onderwijs. Veel onderzoek heeft laten zien dat behoeftenondersteunend lesgeven zowel de motivatie als het presteren van leerlingen/studenten ten goede komt (zie bijvoorbeeld dit). Met behoeftenondersteunend wordt in dit verband bedoeld: 1) autonomie-ondersteunend, 2) structuur biedend (wat de behoefte aan competentie ondersteunt) en 3) betrokken (wat de behoefte aan verbondenheid ondersteunt). Tot nu toe is er nog weinig consensus over de wisselwerking tussen deze drie elementen van behoeftenondersteunend onderwijs. Leveren zij alle een unieke bijdrage of niet? Eerder onderzoek, via factoranalyses, wees erop dat de drie variabelen inderdaad onafhankelijk van elkaar zijn. Een nieuw onderzoek van Leenknecht et al. (2017) onderzocht deze vraag op een andere manier.

Lees verder »


Groeimindset in organisaties

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wood et al. (in Handbook of competence and motivation) onderzochten welke effecten de mindsets van managers en teams van managers hebben op hun presteren en welbevinden. Managers kregen zowel individuele complexe managementpuzzels voorgelegd als in een groep. Daarbij kregen ze de opdracht om managementbeslissingen te nemen zodat de juiste teamleden de juiste taken kregen en het team de productietargets haalde. De omstandigheden werden daarbij telkens wat moeilijker gemaakt.

Lees verder »


Hoe winnen we de strijd tegen misinformatie?

~ Coert Visser

We worden dagelijks geconfronteerd met een enorm aanbod aan informatie. Helaas valt het vaak niet mee om die informatie allemaal goed te beoordelen? Welke informatie is goede informatie en welke informatie is misinformatie? In hoeverre bevat de informatie die je krijgt voorgeschoteld waarheden of onwaarheden/schijnwaarheden? Eén reden waarom het niet gemakkelijk is om informatie te beoordelen, is ...

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 483

 • De angst van de leidinggevende
 • De zin van verwarring
 • Progressiegerichte procesconsultancy
 • Progressiesessie met een team van managers
 • Wekken persoonscomplimenten spieken op?
 • Een aantal dimensies van progressiegericht opvoeden


De angst van de leidinggevende


~ Coert Visser

Tijdens trainingen met leidinggevenden merk ik regelmatig dat leidinggevenden soms met een lichte angst kijken naar lastige gesprekken die ze moeten voeren met bepaalde medewerkers. In hun eigen organisatie voelt het voor hen als te onveilig om dit te laten merken maar bij ons in de training lukt dit wel. Eigenlijk is dit normaal. Het is normaal dat cursisten zich tijdens onze training veilig genoeg voelen om te durven zeggen dat ze een gesprek lastig vinden en een zekere angst hebben om het gesprek te gaan voeren. Onze training vormt namelijk ...

Lees verder »


De zin van verwarring

~ Gwenda Schlundt Bodien

Momenteel zit ik in een verwarrende fase van het schrijven van mijn nieuwe boek. Tussen ‘het is bijna klaar’ en ‘wordt het ooit wat?’ De ene dag sluit ik mijn computer af met een blij gevoel dat het hoofdstuk dat ik net vervolmaakte nu echt wel behoorlijk goed en interessant is geworden. De volgende dag zie ik in datzelfde hoofdstuk weer alle dingen die er nog aan toegevoegd zouden kunnen worden en zie ik zelfs nog kromme zinnen. Het is verwarrend. Ik stelde mezelf de volgende vragen om die verwarring te onderzoeken.

Lees verder »


Progressiegerichte procesconsultancy

~ Coert Visser

Zo’n 30 jaar geleden kwam binnen de wereld van de organisatie-advisering de term procesconsultancy op (zie onder andere Schein, 1988; 1999). Traditioneel hadden organisatie-adviseurs een sterke inhoudelijke gerichtheid. Ze analyseerden de organisatie waarvoor ze werkten en de markt waarbinnen die organisatie opereerde. Naar aanleiding van die analyses deden ze allerlei inhoudelijke aanbevelingen aan hun klanten en waren ze vaak zelf betrokken bij de invoering van die aanbeveling. Procesconsultancy werkte anders. De adviseur begeleidde processen bij de klant die dienden te leiden tot verbetering. Een belangrijke aanname bij procesconsultancy was dat ...

Lees verder »


Progressiesessie met een team van managers

~ Gwenda Schlundt Bodien

Heidagen kunnen energie geven, maar vaak genoeg kosten ze alleen maar energie. Oeverloze discussies en onduidelijke opbrengsten, irritaties en babbelen over dingen die er eigenlijk niet toe doen. Een progressiesessie kan een interessante manier zijn om positieve doelgerichtheid aan te brengen. Een voorbeeld is de progressiesessie van een groep bestaande uit 30 managers. De structuur van die progressiesessie van een dag zag er als volgt uit.

Lees verder »


Wekken persoonscomplimenten spieken op?

~ Coert Visser

Eerder onderzoek heeft al eens laten zien dat het hebben van een statische mindset het verleidelijk kan maken om te sjoemelen, bijvoorbeeld in de vorm van spieken of oneerlijk zijn over de eigen geleverde prestatie (Blackwell, Trzesniewski & Dweck, 2007). Ook is bekend dat persoonsgerichte feedback (zoals “jij bent vast heel intelligent”) een statische mindset oproept (zie bijvoorbeeld Mueller & Dweck, 1998). De vraag ligt dan ook voor de hand: wekt persoonsgerichte feedback de neiging op op vals te spelen? Deze vraag is recent onderzocht in twee studies. De ene studie ...

Lees verder »


Een aantal dimensies van progressiegericht opvoeden

~ Gwenda Schlundt Bodien

In onze trainingen leidinggeven en coachen gaan deelnemers vaak ook nadenken over de manier waarop zij hun kinderen opvoeden. Een logisch gevolg, want de progressiegerichte manier van denken en handelen is net zo relevant voor werksituaties als voor privésituaties, en de relatie met onze naasten is waarschijnlijk voor de meesten nog belangrijker dan die met onze collega’s. In dit artikel adresseer ik daarom een aantal dimensies van progressiegericht opvoeden.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 482

 • Hoe gebruiken docenten de progressiegerichte aanpak in de klas?
 • Ik leer een nieuwe taal
 • Ervaringsafhankelijke structurele breinplasticiteit
 • Achteruitplannen of vooruitplannen?
 • Absoluut gehoor: onontwikkelbaar?
 • Hoe we beter kunnen leren denken


Hoe gebruiken docenten de progressiegerichte aanpak in de klas?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Docenten gebruiken de progressiegerichte aanpak op allerlei manieren in hun werk. Hier zijn wat voorbeelden van hoe zij dat doen. Het voorbereiden van de les Docenten die de progressiegerichte aanpak gebruiken, bereiden hun op zo’n manier voor dat leerlingen de les relevant en interessant kunnen vinden. Ze zorgen dat er een duidelijke structuur in hun lessen zit. Zie ook hier. Ze gebruiken daarvoor hulpmiddelen zoals de Vormen en Onderwerpen Matrix, waar bij ze de inhoudelijke onderwerpen op een gevarieerde manier behandelen en per onderwerp een duidelijke rationale kunnen geven waartoe dit onderdeel belangrijk is voor de studenten. Ze denken na over manieren waarop de studenten zelfstartend kunnen zijn en binnen het te leren onderwerp hun eigen interesses kunnen volgen.

Lees verder »


Ik leer een nieuwe taal

~ Coert Visser

De afgelopen weken heb ik hard gewerkt aan het afronden van mijn nieuwe boek. Dat was een klus die veel aandacht van me vroeg. Toen het boek op 1 september verscheen, had ik behoefte om mijn tanden in een nieuwe uitdagend klusje te zetten. Een week later bedacht ik wat ik wilde doen. Ik besloot een nieuwe taal te gaan leren. Waarom een nieuwe taal leren? Dat is toch een behoorlijk uitdagend doel? Waarom zou ik zoveel tijd en moeite gaan stoppen in een dergelijke taak terwijl ik deze taal niet eens nodig heb voor mijn werk?

Lees verder »


Ervaringsafhankelijke structurele breinplasticiteit

~ Gwenda Schlundt Bodien

Ervaringsafhankelijke structurele breinplasticiteit is een vorm van breinplasticiteit die veroorzaakt wordt door het verwerven van vaardigheden en het oefenen van vaardigheden. In een studie in 2007 onderzochten Aydin (Aydin et al, 2007) et al de parietale cortex van wiskundigen. Hun bedoeling was om te onderzoeken of er ervaringsafhankelijke structurele plasticiteit te zien was in het brein van wiskundigen, waaraan jarenlange oefening ten grondslag lag.

Lees verder »


Achteruitplannen of vooruitplannen?

~ Coert Visser

Moet je een omvangrijke klus gaan doen? Het is misschien een open deur om te zeggen dat het verstandig is om een goede planning te maken van deze klus. Maar wat is een goede planning eigenlijk? Twee onderzoekers van de universiteit van Peking, Jooyoung & Hedgcock (2017) vergeleken twee manieren van plannen met elkaar. De eerste manier was om vooruit te plannen, dat wil zeggen alle stappen die je moet doorlopen van voor naar achter inplannen. De tweede manier was om achteruit te plannen, dat wil zeggen omgekeerd plannen, beginnend bij de laatste taken en dan terugwerkend inplannen. In 5 studies vergeleken zij de verschillende effecten van deze twee aanpakken.

Lees verder »


Absoluut gehoor: onontwikkelbaar?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Twee vaardigheden waarvan mensen snel geneigd zijn te denken dat ze onontwikkelbaar zijn, zijn absoluut gehoor en wiskunde. Absoluut gehoor ‘heb’ je (of niet) en je wordt ermee geboren is dan de gedachte. Hetzelfde geldt voor wiskunde; je hebt wiskunde-genen of je niet. Op deze site en in mijn boeken heb ik al veel geschreven over de plasticiteit van ons brein, bijvoorbeeld hier en hier en hier. Twee onderzoeken licht ik er deze week even uit. Het eerste gaat over de rol van toontaal bij de ontwikkeling van absoluut gehoor (Deutsch, 2006 en Sakakibara, 2000) en het tweede gaat over de ervaringsafhankelijke structurele breinplasticiteit bij wiskundigen (Aydin et al, 2007).

Lees verder »


Hoe we beter kunnen leren denken

~ Coert Visser

Eén van de onderwerpen die ik behandel in mijn nieuwe boek Leren & presteren is hoe we beter kunnen leren denken. Hieronder zal ik een tipje van de sluier oplichten over wat ik versta onder beter denken. Hoe goed we leren en presteren, hangt mede af van hoe goed we denken. Maar wat is goed denken? Is dit hetzelfde als intelligentie? Weten we, als we een intelligentietest bij iemand hebben afgenomen, hoe goed die persoon kan denken? Het antwoord is “nee”. Goed denken is veel breder dan intelligentie. Intelligentietests zijn slechts incomplete instrumenten om de kwaliteit van denken van mensen te meten. Als goed denken breder is dan intelligentie, hoe zou je het dan kunnen definiëren? Ik doe dat aan de hand van de volgende vier dimensies:

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 481

 • Leren & presteren – hoe word je beter?
 • Welk type ouderlijke betrokkenheid leidt tot goede schoolprestaties?
 • Het motivatiecontinuüm: de zelfdeterminatietheorie in 1 plaatje
 • Drie gebieden waarop ik progressie heb geboekt
 • Mindset: man-vrouw verschillen en opleidingsniveau
 • Experimentele studies: kleinere klassen, betere resultaten
 • Hoe ik tegen mijn verwachting in een schrijver werd

Leren & presteren – hoe word je beter?

~ Coert Visser

Leren en presteren zijn belangrijke activiteiten in het leven van ieder mens. Van jongs af aan wordt er van ons verwacht dat we leren en presteren. Gelukkig zijn we van nature gemotiveerd om dit te doen. Dit boek kan je helpen om zelf beter te gaan leren en presteren en om anderen daarbij te helpen. Het bevat up to date informatie over de psychologie van leren en presteren. Het gaat in op vragen als:

Lees verder »


Welk type ouderlijke betrokkenheid leidt tot goede schoolprestaties?

~ Gwenda Schlundt Bodien

“Dit komend schooljaar wordt een belangrijk jaar voor mijn kind, want zijn cijfers van dit jaar gaan mede bepalen of hij zal worden toegelaten tot de universiteit waar hij graag heen wil”, vertelde een ouder mij laatst:”Wat kan ik, als zijn ouder, doen zodat dat hem gaat lukken?”

Lees verder »


Het motivatiecontinuüm: de zelfdeterminatietheorie in 1 plaatje

~ Coert Visser

Onlangs zei iemand me: “Ik ken wel verschillende onderdelen uit de theorie en pas die ook toe maar ik vind het lastig om alle samenhangen in de theorie goed te overzien.” Als je dit herkent, kunt je misschien baat hebben bij het plaatje dat ik hieronder beschrijf. Het is mijn laatste versie van het zogenaamde motivatiecontinuüm. Er zijn vele versies in omloop van het motivatiecontinuüm en ze zijn alle variaties op en uitbreidingen van de originele versie van Ryan & Deci (2000). In de onderstaande laatste versie van mij toon ik in welke contexten welke soorten motivatie ontstaan, wat voor soorten motivatie er zijn, wat die inhouden en welke effecten die hebben.

Lees verder »


Drie gebieden waarop ik progressie heb geboekt

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze zomer heb ik een nieuw boek geschreven en momenteel zit ik de laatste fase van het schrijven ervan. Dit boek is de uitkristallisatie van mijn leerproces, dat 50 jaar geleden begon en hopelijk verder blijft gaan. In die tijd heb ik progressie geboekt op allerlei gebieden en drie cruciale daarvan hebben geleid tot dit nieuwe boek.

Lees verder »


Mindset: man-vrouw verschillen en opleidingsniveau

~ Coert Visser

Er is een nieuw publicatie van Macnamara & Rupani (2017) naar de relatie tussen mindset en sekse en opleidingsniveau. De onderzoekers vatten hun conclusies van de drie correlationele studies (N=103; N=147; N=200) die zij deden als volgt samen: 1) Tegen de verwachting in hebben vrouwen niet meer statische mindsets dan mannen, 2) Er is weinig bewijs dat meer intelligente vrouwen vooral statische mindsets hebben (het zogenaamde bright girl effect) en 3) Groeimindsets voorspellen niet het hoogste bereikte opleidingsniveau. Hier zijn enkele reflecties van mijn kant over dit onderzoek en deze conclusies.

Lees verder »


Experimentele studies: kleinere klassen, betere resultaten

~ Gwenda Schlundt Bodien

Vele correlationele onderzoeken geven aan dat de grootte van een klas niet gecorreleerd is met de prestaties van leerlingen. Maar een aantal experimentele onderzoeken laten een ander beeld zien.

Lees verder »


Hoe ik tegen mijn verwachting in een schrijver werd

~ Coert Visser

Als scholier vond ik het schrijven van opstellen een kwelling. Achter mijn bureautje staarde ik naar een leeg vel papier en ik had geen flauw idee wat ik moest opschrijven. Ik herinner me dat ik vol bewondering was voor mensen die creatief en met veel plezier schreven en ik dacht bij mezelf: “Hoe weten andere mensen in hemelsnaam waar ze over moeten schrijven?” Een klasgenoot, Matthijs, schreef bijvoorbeeld zelf gedichten, essays en korte verhalen die hij soms voorlas. Ik stond paf.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 480

 • Bereik meer met leerdoelen
 • Progressiegerichte lesbezoeken
 • Hoe ontwikkel je je progressiecontext?
 • De chemische disbalans mythe van mentale ziektes
 • 5 Jaar progressiegerichtwerken.nl
 • Kies een doel waarmee je groeit


Bereik meer met leerdoelen

~ Coert Visser

Hieronder leg ik uit wat leerdoelen zijn, waarom ze heel waardevol kunnen zijn en hoe je ze vaker kunt gaan gebruiken. Het lijkt zo voor de hand liggend: als je iets wilt bereiken, moet je doelen stellen in termen van duidelijk geformuleerde te behalen resultaten, liefst in SMART-termen. Maar hoe logisch dit ook klinkt, dit is te kort door de bocht.

Lees verder »


Progressiegerichte lesbezoeken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een onderwijsinstelling pakte een organisatieverandering aan via de test-and-learn benadering van progressiegericht werken. Dat wil zeggen dat er geen plannen-en-implementeren aanpak werd gevolgd, maar een stapsgewijze, experimenterende, lerende, uitproberende, appelerend aan de autonome motivatie-aanpak.

Lees verder »


Hoe ontwikkel je je progressiecontext?

~ Coert Visser

In 1977 bedacht psycholoog Lee Ross de term fundamentele attributiefout. Hiermee bedoelde hij dat wij mensen geneigd zijn systematisch verkeerd te denken over de oorzaken van ons gedrag. Het verkeerde zit hem erin dat we de invloed van factoren binnen onszelf (eigenschappen, aanleg, etc.) systematische overschatten en de invloed van factoren buiten onszelf systematisch onderschatten.

Lees verder »


De chemische disbalans mythe van mentale ziektes

~ Gwenda Schlundt Bodien

Eén breinmythe die onderuit gehaald wordt in het boek Great Myths of the brain” is de mythe dat mentale ziektes zoals depressie en angststoornissen veroorzaakt worden door een chemische disbalans in het brein.

Lees verder »


5 Jaar progressiegerichtwerken.nl

~ Coert Visser

Op de kop af 5 jaar geleden startte ik dit blog met deze post. Het berichtje dat ik hier nu schrijf is post nummer 629 (in het archief van de site kun je ze allemaal vinden). Ook schreef ik in deze vijf jaar twee boeken:

Lees verder »


Kies een doel waarmee je groeit

~ Gwenda Schlundt Bodien

In 2016 verscheen mijn boekje Hersenvitaminen, meer succes met de groeimindsetmix. Hier is een stukje uit dat boek dat gaat over het kiezen van doelen die werken, dus doelen waarmee je vooruit komt.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 479

 • Eenvoudige progressiewoorden maken progressiegesprekken
 • De universele mindset en onderwijs als fundamenteel recht
 • Weerleggen van breinmythes
 • 10 Essentiële docentstrategieën
 • Spiegelneuronen leren van ervaringen
 • Vitamines voor Groei – Vansteenkiste en Soenens (2015)

Eenvoudige progressiewoorden maken progressiegesprekken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Mensen gebruiken gemiddeld rond de 16.000 woorden per dag. Veel van die woorden komen moeiteloos over onze lippen. We denken niet bij elke zin na voor we onze mond open doen. Dat we zoveel woorden weten te uiten, dag in dag uit, zegt nog niks over de kwaliteit van wat we zeggen. Maar de kwaliteit, dus de inhoud van de woorden, kan directe en verstrekkende gevolgen hebben. De woorden hebben soms een direct effect op het gevoel. Iemand geeft een complimentje en de ontvanger ervan voelt zich direct blij worden. Iemand geef kritiek en de ontvanger daarvan voelt direct ergernis. De woorden hebben soms verstrekkende gevolgen. Iemand vloekt en tiert en de ontvanger van de verbale agressie accepteert het niet langer en vertrekt voorgoed. Iemand voorspelt dat iemand anders drie jaar nodig zal hebben om van zijn straatangst af te komen, en dat zet een negatieve self fulfilling prophecy in gang bij die persoon die vervolgens jaren achter het raam geplakt zit. Woorden hebben impact.

Lees verder »


De universele mindset en onderwijs als fundamenteel recht

~ Coert Visser

Wat vind jij: moet onderwijs van hoge kwaliteit gezien worden als een universeel recht? Zou de overheid moeten garanderen dat ieder kind toegang heeft tot kwalitatief goed onderwijs? En laat me je nog iets vragen: hebben vrijwel alle mensen een groot potentieel om hun intellectuele vermogens te ontwikkelen of geldt dit slechts voor een een deel van de mensen? Onderzoekers Savani, Rattan & Dweck (2017) hebben deze twee verschillende manieren van denken over potentieel namen gegeven. Geloven dat vrijwel iedereen een hoog potentieel heeft noemen ze de universele overtuiging; geloven dat dit slechts geldt voor een deel van de mensen noemen ze de niet-universele overtuiging. Ik spreek hier voor het gemak van de universele mindset en de niet-universele mindset.

Lees verder »


Weerleggen van breinmythes

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het boek Great myths of the brain is een prettig geschreven boek, waarin bekende en minder bekende breinmythes onderuit gehaald worden. De opbouw is interessant; bij elke mythe wordt eerst de mythe zelf uiteengezet met daarbij een toelichting hoe deze in de wereld is gekomen. Daarna licht de auteur pas uit wat er wel waar is. De reden dat hij dit zo doet is dat uit onderzoek is gebleken dat het direct weerleggen van mythes veel beter werkt, dan het gewoonweg aanreiken van feiten. Dat beter werken is gedefinieerd als” onthouden wat fictie is en wat waarheid is.

Lees verder »


10 Essentiële docentstrategieën

~ Coert Visser

In een nieuw artikel beschrijft onderwijspsycholoog Barak Rosenshine tien principes van instructie, ofwel 10 strategieën, gebaseerd op onderzoek, die iedere docent zou moeten kennen en gebruiken. Hieronder staan deze 10 essentiële docentstrategieën. Als je ze gelezen hebt, noteer dan eens welke je zelf al toepast en over welke je wel meer te weten zou willen komen.

Lees verder »


Spiegelneuronen leren van ervaringen

~ Gwenda Schlundt Bodien

In de jaren 90 identificeerde een Italiaanse neurowetenschapper cellen in het brein van aapjes die een bijzondere activiteit vertoonden. Deze neuronen in de premotorische cortex vertoonden activiteit wanneer de aapjes bepaalde handelingen verrichten en ook wanneer ze een ander aapje diezelfde bewegingen zagen maken. Sindsdien zijn deze neuronen en hun activiteit misschien wel het meest gehypte onderwerp geworden in de neurowetenschap, zo beschrijft Christian Jarrett in zijn boek Great Myths of the Brain.

Lees verder »Vitamines voor Groei – Vansteenkiste en Soenens (2015)

~ Coert Visser

Er zijn niet zoveel goede en toegankelijke Nederlandstalige boeken over de zelfdeterminatietheorie. Veel mensen in de praktijk (ouders, docenten, leidinggevenden, hulpverleners, etc.) hebben vaak niet de tijd en gelegenheid om de wetenschappelijke literatuur over dit zeer interessante onderwerp door te ploegen. Daardoor missen ze vaak het inzicht in hoe ze ZDT praktisch kunnen toepassen. Er is nu een boek dat in de behoefte van deze mensen in de praktijk voorziet: Vitamines voor groei, Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie, geschreven door Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 478

 • Zelfovertuiging of directe communicatie: wat werkt beter?
 • Het schiet me nu opeens te binnen
 • We moeten kennis weer meer gaan waarderen
 • Ik hou tijd over!
 • Paden naar oplossingen (heruitgave 2017)
 • Studie- en loopbaankeuzes van jongeren
 • Wat levert de training progressiegericht coachen op?

Zelfovertuiging of directe communicatie: wat werkt beter?

~ Coert Visser

Wanneer we informatie willen overdragen of een boodschap willen overbrengen kunnen we natuurlijk eenvoudigweg zeggen wat we willen zeggen en uitleggen wat we willen uitleggen. We zouden deze strategie directe communicatie kunnen noemen. Een andere strategie is het gebruik wat in de sociale psychologie zelfovertuigingstechnieken wordt genoemd. Zelfovertuigingstechnieken zijn werkvormen waarin de persoon via vragen en actieve participatie zelf het belang van de informatie of boodschap ontdekken.

Lees verder »


Het schiet me nu opeens te binnen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een andere interessante reflectie deze week in de training progressiegericht coachen was de volgende. Progressiegerichte coaches formuleren hun vragen en interventies zo eenvoudig mogelijk en maken daarbij gebruik van beproefde standaardformuleringen. De inhoud die de client produceert is natuurlijk elke keer anders en het vraagt nauwgezetheid en heel goed luisteren om te blijven aansluiten op het perspectief van de client. Een deelnemer in onze training was het opgevallen dat veel van haar clienten tegenwoordig de uitdrukking ‘het schiet me nu opeens te binnen’ gebruikten. Ze vroeg zich af of het type vragen in de progressiegerichte aanpak deze uitdrukking misschien triggert bij clienten.

Lees verder »


We moeten kennis weer meer gaan waarderen

~ Coert Visser

In deze tijd van Wikipedia en Google hoor je wel zeggen dat het hebben van kennis minder belangrijk is geworden omdat je immers alles toch zo kunt opzoeken. Waarom zou je het dan moeten weten? Als je maar de vaardigheid en de middelen hebt om de kennis die je hier en nu nodig hebt, op te zoeken. Ook kom ik vaak de stelling tegen dat artikelen niet te theoretisch moeten zijn maar vooral praktisch gericht. De gedachte hierachter is dat mensen niet geïnteresseerd zijn in theorie maar alleen (hapklaar) aangereikt willen krijgen hoe ze iets moeten aanpakken of oplossen. Nu ben ik wel een liefhebber van Google en zeker van Wikipedia en ook kan ik onderschrijven hoe prettig en nuttig praktisch bruikbare informatie is, maar ik denk dat het belang van kennis steeds meer onderschat wordt.

Lees verder »Ik hou tijd over!

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deelnemers aan onze training progressiegericht coachen moeten in het begin vaak wennen aan twee dingen. Het eerste is om progressiegerichte interventies toe te passen en het tweede is allerlei andere dingen die ze gewend zijn te doen weglaten. In die fase werkt het goed om de interventies letterlijk voor te lezen zoals we ze aanreiken en dan te kijken wat ze opleveren.

Lees verder »


Paden naar oplossingen (heruitgave 2017)

~ Coert Visser

In 2008 verscheen mijn boek Paden naar oplossingen waarvan nu een heruitgave is verschenen. Het boek bevat een uitgebreide beschrijving van oplossingsgerichte technieken en principes. Ook bevat het hoofdstukken over de ontstaansgeschiedenis van oplossingsgericht werken en van onderzoek. In de heruitgave van het boek zijn twee interviews opgenomen met oplossingsgerichte pioniers: Eve Lipchik en Wally Gingerich. Daarnaast staan in het boek veel onderwerpen die niet uit de oplossingsgerichte wereld komen.

Lees verder »


Studie- en loopbaankeuzes van jongeren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Aan onze training progressiegericht coachen doen ook veel loopbaanbegeleiders en mobiliteitsadviseurs mee. Eén deelnemer vertelde laatst over een gesprek dat ze had gehad met een 15 jarige, die niet wist wat ze moest kiezen en hoe ze verder moest met haar studiekeuzes. De coach had in het gesprek met deze jongere een mooie combinatie gemaakt van progressiegericht helpen via de zeven stappen aanpak van NOAM en progressiegericht trainen met behulp van keuzeinstrumenten.

Lees verder »Wat levert de training progressiegericht coachen op?~ Coert Visser

Recent vroegen we op de laatste dag van de Training Progressiegericht Coachen wat de training hen had opgeleverd. We vroegen hen dit op te schrijven op post it briefjes. Dit schreven zij op:

Lees verder »