Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 428

  • De progressiespiraal
  • Psychologische basisbehoeften van iemand anders vervullen
  • Wees duidelijk over wat je bestelt!
  • De relatie tussen psychologische basisbehoeften en zelfconcordante doelen
  • Deliberate practice is ook belangrijk voor creatieve prestaties
  • Zekerheid is de vijand van de waarheid
  • Succes en geluk (nieuw boek van Robert Frank)
  • Bestuurder: welke vragen zou je willen dat je RvT aan je zou stellen?

De progressiespiraal
~ Coert Visser

Hierbij nodig ik u uit om na te denken over persoonlijke en professionele ontwikkeling in termen van spiralen en er een experimentje mee te doen. Een spiraal is een positieve feedbacklus, een lus van oorzaak en gevolg die zichzelf versterkt. Een voorbeeld hiervan is een microfoon die dicht bij een luidspreker wordt gehouden. De microfoon pikt dan het geluid van de luidspreker op en stuurt dat steeds opnieuw naar de versterker. Het resultaat is een snerpende hoge toon waarvan het volume uitsluitend begrenst wordt door het vermogen van de versterker.

Lees verder »


Psychologische basisbehoeften van iemand anders vervullen
~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoe kunnen ouders, leidinggevenden, coaches en docenten de psychologische basisbehoeften van hun kinderen, medewerkers, clienten en leerlingen vervullen? Hier zijn enkele voorbeelden van concrete gedragingen die de psychologische basisbehoeften van de ander vervullen:

Lees verder »


Wees duidelijk over wat je bestelt!
~ Coert Visser

Progressiegericht sturen wordt gezien als één van de nuttigste technieken die wij cursisten aanleren tijdens onze trainingen. De techniek is bruikbaar in situaties waarin je in een rol zit waarin je verwachtingen mag stellen aan het gedrag en prestaties van anderen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld van zo’n rol is die van leidinggevende. Maar sturen kan ook in allerlei andere rollen van toepassing zijn zoals die van ouder, docent, opdrachtgever, toezichthouder, enzovoorts.

Lees verder »


De relatie tussen psychologische basisbehoeften en zelfconcordante doelen
~ Gwenda Schlundt Bodien

Doelen die helemaal in lijn zijn met je interesses, met wat je belangrijk vindt en met je waarden zijn zelfconcordante doelen. Hoe meer het doel dat je nastreeft past bij je interesses, bij wat je belangrijk vindt en bij je persoonlijke waarden en principes, hoe meer zelfconcordant dat doel is. Zelfconcordante doelen nastreven is goed voor je psychologische en fysieke gezondheid, voor je welbevinden terwijl je het doel nastreeft, voor het volhouden als je bezig bent je doel te bereiken en voor de mate waarin je uiteindelijk je doel bereikt. Waarom zouden mensen dan kiezen voor een doel dat niet zelfconcordant is?

Lees verder »


Deliberate practice is ook belangrijk voor creatieve prestaties
~ Coert Visser

Een tijdje geleden schreef Scott Barry Kaufman een artikel waarin hij beweerde dat deliberate practice in activiteiten zoals schaken en het bespelen van een muziekinstrument maar dat het niet werkt in vrijwel elk creatief domein. Zijn argumentatie is: deliberate practice werkt goed voor activiteiten waarbij je op een consistente manier gedrag moet kunnen herhalen maar in creatieve domeinen is dit niet aan de orde. In een reactie op Kaufmans artikel, The deliberate creative, weerlegt Cal Newport deze bewering en het argument op heldere wijze.

Lees verder »


Zekerheid is de vijand van de waarheid
~ Gwenda Schlundt Bodien

Als mensen ergens zeker van zijn, absoluut overtuigd ergens van zijn, dan stoppen ze met kijken en onderzoeken. Ze hebben hun conclusies getrokken, ze weten hoe het zit. Een dergelijke positie gaat niet gepaard met open onderzoeken of hun overtuigingen berusten op de waarheid. Op wat werkelijk waar is en is bewezen.

Lees verder »


Succes en geluk (nieuw boek van Robert Frank)
~ Coert Visser

Cornell econoom Robert H. Frank heeft een nieuw boek geschreven: Success and Luck: Good Fortune and the Myth of Meritocracy. In dit boek legt hij uit dat geluk een grotere rol speelt in het bereiken van succes dan we ons normaal gesproken realiseren en dan vooral het geluk om geboren te zijn in een welvarend land. Mensen verschillen wel in de mate waarin zij zich realiseren dat hun succes niet alleen gebaseerd is op hun eigen eigenschappen en harde werken (maar ook op andere, externe, factoren zoals geluk).

Lees verder »


Bestuurder: welke vragen zou je willen dat je RvT aan je zou stellen?
~ Gwenda Schlundt Bodien

‘Vanuit een onzekerheid en angst voor hun eigen verantwoordelijke taak, bejegent mijn Raad van Toezicht me met een strenge en wantrouwende ondertoon in alles wat ze zeggen en vragen”, zo zei een bestuurder een maand geleden tegen me: ‘Bij de koffie vooraf is alles een en al vriendelijkheid, maar begint de vergadering dan slaat de sfeer om naar druk en gefronste wenkbrauwen’.

Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten