Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 430

  • Vitaal ouder worden
  • Herkennen wanneer je eigen perspectief een rol speelt in je vragen
  • Recensie van Angela Duckworths boek GRIT
  • Negatieve emoties zijn nodig en nuttig
  • Betekenis en motivatie in werk: wat is de rol van de leidinggevende?
  • Positief moeten zijn

Vitaal ouder worden
~ MH Visser

De Nederlandse samenleving vergrijst. Een steeds groter deel bestaat uit oude mensen en steeds meer mensen bereiken een hogere leeftijd (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016). Wat betekent dit voor die mensen en voor onze samenleving? Een bekend Nederlands spreekwoord zegt: “De ouderdom komt met gebreken.” Als dat zo is, betekent de vergrijzing dan dat we straks te maken hebben met steeds meer mensen met meer gebreken vanwege hun hoge leeftijd of is dit niet per se noodzakelijk?

Lees verder »


Herkennen wanneer je eigen perspectief een rol speelt in je vragen
~ Gwenda Schlundt Bodien

In de deliberate practice sessies met deelnemers in onze trainingen merken we steeds weer dat mensen het lastig vinden te herkennen wanneer hun eigen perspectief een rol speelt in hun vragen. Hier zijn een paar voorbeelden van reacties en vragen waarin het eigen perspectief van de vragensteller doorklinkt:

Lees verder »


Recensie van Angela Duckworths boek GRIT
~ Coert Visser

Vorig jaar schreef ik een post over Angela Duckworths onderzoek naar het grit. Ik schreef dat ik het interessant vond maar dat het ook vragen bij me opriep. Duckworth heeft nu een boek heeft geschreven over haar werk met als titel: Grit: The Power of Passion and Perseverance. De hoogleraren James Arthur, Kristj√°n Kristj√°nsson en Steve Thoma schreven een kritische recensie.

Lees verder »


Negatieve emoties zijn nodig en nuttig
~ Gwenda Schlundt Bodien

Natuurlijk willen de meeste mensen zich liever blij en opgewekt en gelukkig voelen dan verdrietig, down en ongelukkig. Als je je een periode niet blij en gelukkig voelt, kun je het gevoel hebben dat je iets fout doet; er zijn zoveel mogelijkheden om je leven in eigen hand te nemen, waarom lukt het je dan niet om steeds blij op te staan en vrolijk de dagen door te komen?

Lees verder »


Betekenis en motivatie in werk: wat is de rol van de leidinggevende?
~ Coert Visser

Als je mensen toch behandelt als motivatieloze wezens waar motivatie in gepompt moet worden roep je onvermijdelijk weerstand bij hen op omdat je hun eigen al aanwezige motivatie miskent en ook hun vermogen om zichzelf verder te motiveren. Aan dit soort dingen moest ik denken toen ik las over een nieuw onderzoek van Katie Bailey en Adrian Madden. Zij interviewden 135 medewerkers in 10 uiteenlopende beroepen over situaties of tijden waarin zijn hun werk als betekenisvol voor hen als persoon hadden ervaren en wanneer zij hun werk juist als betekenisloos hadden ervaren.

Lees verder »


Positief moeten zijn
~ Gwenda Schlundt Bodien

Uitgeschreven progressiegerichte dialogen zijn mooi materiaal om jezelf te trainen. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Je kunt de dialoog lezen en in de kantlijn schrijven welke interventies de coach doet en waarom. Je kunt afdekken wat de coach zegt en eerst zelf een progressiegerichte reactie op wat de klant zegt bedenken en daarna vergelijken wat de coach in dit voorbeeld doet. Je kunt ook de progressiegerichte overtuigingen die ten grondslag liggen aan elk van de interventies van de coach proberen te verwoorden.

Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten