Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 432

  • Groeimindset-interventie verbetert stressreacties van adolescenten
  • Zijn je overtuigingen over het nut van inspanning de doorslaggevende factor van je mindset?
  • Wijsheid hangt samen met geluk
  • Invalshoeken voor als je omzettargets wilt afspreken en behalen
  • Alledaagse wijsheid is geen stabiel persoonskenmerk
  • Recensie Hersenvitaminen op Tijdschrift voor Coaching
 

Groeimindset-interventie verbetert stressreacties van adolescenten

~ Coert Visser

Adolescenten kunnen vaak te maken krijgen met negatieve sociale beoordelingen. Dit kan stress opwekken wanneer zij het gevoel hebben niet aan de verwachtingen van de betreffende sociale situaties te kunnen voldoen. Yeager et al. (2016) onderzochten of adolescenten beter zouden kunnen omgaan met dit soort uitdagingen wanneer hen geleerd zou worden dat mensen het potentieel hebben om de vereiste sociale eigenschappen aan te leren.

Lees verder »


Zijn je overtuigingen over het nut van inspanning de doorslaggevende factor van je mindset?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Carol Dweck beschrijft de volgende componenten van je mindset, je belief systems (je overtuigingen); 1. je impliciete theorie omtrent intelligentie 2. je theorie over het nut van en de rol van inspanning in wat je kunt bereiken 3. de doelen die je kiest 4. de kwaliteit van je motivatie 5. de zelfregulerende strategie├źn die je hanteert

Lees verder »


Wijsheid hangt samen met geluk

~ Coert Visser

Zijn mensen met sterke verstandelijke vermogens gelukkiger? Onderzoek dat in het verleden naar deze vraag is gedaan, leidde niet tot een eenduidig antwoord op deze vraag. Onderzoekers Grossman et al. (2013) vermoedden dat de reden daarvoor was dat eerder onderzoek vooral keek naar de relatie van intelligentie met geluk en niet naar andere verstandelijke kwaliteiten zoals wijsheid. Daarom onderzochten zij in een onderzoek bij 241 mensen de relaties tussen vijf variabelen: 1) intelligentie, 2) wijsheid, 3) persoonlijkheid, 4) leeftijd en 5) geluk.

Lees verder »


Invalshoeken voor als je omzettargets wilt afspreken en behalen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Organisaties die omzetdoelstellingen moeten gaan realiseren kunnen soms zoeken naar een kansrijke manier om dit te realiseren. Hier zijn een paar invalshoeken aan de hand waarvan men het gesprek over omzetdoelstellingen kan voeren.

Lees verder »


Alledaagse wijsheid is geen stabiel persoonskenmerk

~ Coert Visser

Igor Grossman en Ethan Kross (2014) lieten zien dat mensen, door met afstand te kijken naar hun eigen problemen, vanuit een derdepersoonsperspectief, kunnen komen tot komen tot wijzere oordelen (lees meer over dat onderzoek). Een nieuw onderzoek van Grossman et al. (2016) richt zich op de vraag hoe stabiel of veranderlijk wijsheid in alledaagse situaties is. De onderzoekers voerden een dagboekonderzoek uit bij 152 mensen naar Wijs Redeneren (WR) door mensen dagelijks gedurende 9 maanden te laten reflecteren op problemen die zij de vorige dag hadden meegemaakt.

Lees verder »


Recensie Hersenvitaminen op Tijdschrift voor Coaching

~ Gwenda Schlundt Bodien

Edith Hassing schreef een recensie van Hersenvitaminen, voor het Tijdschrift voor Coaching. Zo start die recensie: Iedereen kan altijd verbeteren, intelligenter worden, met meer plezier leren, beter presteren en meer plezier hebben in wat degene doet. Dit is wat Gwenda Schlundt Bodien stelt in haar boek: ‘Hersenvitaminen’. Op de kaft is een hoofd met een appel op de plaats van de hersenen afgebeeld. Ik ga er vanuit dat ik iets ga leren, waardoor mijn hersenen beter kunnen werken. Mijn interesse is geprikkeld.

Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten