Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 434

  • Is behoefte aan noviteit de vierde basisbehoefte?
  • The practice of practice
  • Wat is de relatie tussen leerdoelen en intrinsieke motivatie?
  • Creativiteit en deliberate practice
  • Portugal decriminaliseerde drugsgebruik en waar leidde het toe?
  • De RELAX-paradox

Is behoefte aan noviteit de vierde basisbehoefte?
~ Coert Visser

Wellicht moeten we nieuwe dingen blijven ervaren om goed te kunnen blijven functioneren en ons goed te blijven voelen. De zelfdeterminatietheorie heeft drie psychologische basisbehoeften geïdentificeerd (de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid) die vervuld moeten worden voor optimaal functioneren. In artikel van González-Cutre et al. (2016) wordt voorlopig bewijs gepresenteerd voor de mogelijkheid dat behoefte aan noviteit (/nieuwigheid) ook een psychologische basisbehoefte is die bijdraagt aan optimaal functioneren.

Lees verder »


The practice of practice
~ Gwenda Schlundt Bodien

Het boek The practice of practice van Jonathan Harnum is een interessant boek voor iedereen die goed wil leren oefenen. Hoewel Harnum inzoomt op muzikale vaardigheden, is zijn beschrijving van effectief oefenen net zo relevant voor andere vaardigheden. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de theorie van deliberate practice op een praktische manier behandeld. Deel 2 bevat praktische tips van experts. Harnum benadrukt het belang van langzaam oefenen, zo langzaam dat je het in 1 keer goed doet.

Lees verder »


Wat is de relatie tussen leerdoelen en intrinsieke motivatie?
~ Coert Visser

Bieg et al (2016) deden een onderzoek om de relatie tussen leerdoelen (mastery goals) en intrinsieke motivatie te verhelderen. Laten we eerst kijken wat beide begrippen betekenen.

Lees verder »


Creativiteit en deliberate practice
~ Gwenda Schlundt Bodien

Bij deliberate practice vergelijk je jouw prestaties steeds met een norm, met de prestaties van een expert. Of het nu gaat om een muziekstuk leren spelen of zingen of om een nieuwe gesprekstechniek leren toepassen of om schaken of tennissen of welke vaardigheid dan ook maar. Je vergelijkt nauwgezet wat jij doet met wat de expert doet en stelt je fouten bij zodra je ze maakt.

Lees verder »


Portugal decriminaliseerde drugsgebruik en waar leidde het toe?
~ Coert Visser

Drugsgebruik kan een ontwrichtend effect hebben in het leven van individuen en kan ook maatschappelijk veel problemen opleveren. In 1971 kondigde de Amerikaanse president Nixon een ‘War on Drugs‘ af die in dat land tot nu toe doorgaat. Deze war on drugs kwam erop neer dat drugsproductie, -handel en -gebruik gezien werden als crimineel gedrag dat agressief moest worden bestreden. De nadruk in het war on drugsbeleid lag op repressie en niet op behandeling van verslaving. Is de war on drugs succesvol geweest?

Lees verder »


De RELAX-paradox
~ Gwenda Schlundt Bodien

Laatst vertelde een jonge vrouw, ik noem haar Lucia, me over haar voorbereidingen voor een koorauditie. Haar ervaring klinkt mij in de oren als iets dat ik noem “de relax-paradox”. Die paradox ziet er zo uit: Lucia heeft geen zangervaring, maar heeft wel veel enthousiasme om zich bij een koor aan te gaan sluiten. Zingen vond ze altijd al leuk, hoewel ze nooit verder is gekomen dan wat eenvoudige liedjes bedenken om familiefeestjes mee op te vrolijken. Om zich te kunnen aansluiten bij het koor van haar keuze, moet ze auditie doen.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten