Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 435

  • Autoritaire lesstijl door drie bronnen van druk op de docent zelf
  • Een groeimindset beschermt tegen negatieve effecten van een lage sociaal-economische afkomst
  • Hoe frustreren docenten de vervulling van psychologische basisbehoeften van leerlingen?
  • Bevrediging van psychologische basisbehoeften voorspelt het stellen van leerdoelen
  • Opstandigheid van leerlingen
  • Sociale progressie in 2016

Autoritaire lesstijl door drie bronnen van druk op de docent zelf
~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoewel het onderzoek consequent laat zien dat een controlerende lesstijl negatieve consequenties heeft voor het leren, presteren, psychologische welbevinden en de fysieke gezondheid van leerlingen, hebben sommige docenten overtuigingen die toch leiden tot het adopteren van een autoritaire lesstijl.

Lees verder »


Een groeimindset beschermt tegen negatieve effecten van een lage sociaal-economische afkomst
~ Coert Visser

Sociaal-economische afkomst is een belangrijke voorspeller van schoolprestaties (en daarmee van maatschappelijk succes). De mate waarin sociaal-economische afkomst opleidingsucces voorspelt wisselt wat per land maar overal geldt in enige mate het volgende: mensen uit lagere sociaal-economische milieus presteren gemiddeld minder goed op school dan mensen uit hogere sociaal-economische milieus.

Lees verder »


Hoe frustreren docenten de vervulling van psychologische basisbehoeften van leerlingen?
~ Gwenda Schlundt Bodien

Iedereen die iets aan het leren is, is er bij gebaat wanneer die zich autonoom, competent en verbonden voelt. Docenten kunnen deze drie basisbehoeften vervullen, niet vervullen of actief frustreren. Over het vervullen van de drie psychologische basisbehoeften kun je hier en hier en hier meer lezen. Docenten vervullen de basisbehoefte aan autonomie bijvoorbeeld niet wanneer zij niet expliciet keuzemogelijkheden bieden en geen eigen initiatief aanmoedigen.

Lees verder »


Bevrediging van psychologische basisbehoeften voorspelt het stellen van leerdoelen
~ Coert Visser

In dit artikel beschreef ik onderzoek dat laat zien dat het kiezen van leerdoelen intrinsieke motivatie vergroot. Op basis daarvan concludeerde ik dat het verstandig is, als docenten en ouders, om het kiezen van leerdoelen (vs prestatiedoelen) te stimuleren. Een nieuw onderzoek van Duchesne et al. (2016) suggereert een effectieve manier om dat te doen. Die manier is: het creƫren van omstandigheden waarin de psychologische basisbehoeften (aan autonomie, competentie en verbondenheid) van leerlingen worden bevredigd.

Lees verder »


Opstandigheid van leerlingen
~ Gwenda Schlundt Bodien

Als leerlingen de perceptie hebben dat ze de docent een controlerend klimaat schept in de klas, dan kunnen ze op verschillende manieren reageren. Ze kunnen gecontroleerd gemotiveerd raken. Dan doen ze gehoorzaam en slaafs wat er van ze verwacht wordt. Het voordeel hiervan is dat ze in elk geval oppervlakkig nog iets leren, maar de nadelen zijn groter. Valt de druk weg dan valt de motivatie ook weg, de leerling functioneert slecht, presteert slecht en voelt zich slecht en raakt gestrest.

Lees verder »


Sociale progressie in 2016
~ Coert Visser

De social progress index is een maat om te beschrijven of het in een land de goede kant op gaat. Jaarlijks wordt een rapport uitgebracht waarin de nieuwste resultaten per land worden beschreven. Het rapport van dit jaar kun je hier downloaden. De onderstaande tabel laat zien hoeveel sociale progressie er wordt geboekt in verschillende landen. Zoals te zien is de sociale progressie in Nederland relatief hoog.

Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten