Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 436

  • Wordt de toekomst beter?
  • Drie typen intrinsieke motivatie
  • Het nut van een toekomstperspectief in conflicten
  • Positieve effecten voor autonomieondersteunende docent
  • Kun je de meeste mensen vertrouwen?
  • Sociale besmettelijkheid van motivatie

Wordt de toekomst beter?

~ Coert Visser

Wat zou uw antwoord zijn op de vraag: wordt de toekomst beter? Het blijkt dat het er nogal vanaf hangt aan wie je deze vraag stelt en waar je hem betrekking op laat hebben. Mohammed Nagdy en Max Roser leggen in in hun artikel Optimism & Pessimism uit dat veel mensen individueel optimistisch zijn maar, zeker in ontwikkelde landen, sociaal (of collectief) pessimistisch. Met andere woorden, ze verwachten dat hun eigen toekomst relatief goed zal zijn maar de toekomst van hun land minder goed.

Lees verder »


Drie typen intrinsieke motivatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Intrinsieke motivatie refereert aan het doen van een activiteit omdat die activiteit in zichzelf prettig en interessant is en voldoening schenkt. Er zijn drie typen intrinsieke motivatie. De eerste is de intrinsieke motivatie om te weten. Je kunt intrinsiek gemotiveerd zijn om bepaalde kennis te vergaren, informatie te verwerken, kennis op te bouwen. Iemand die vrijwillig een studie oppakt vanwege interesse in het onderwerp is intrinsiek gemotiveerd om kennis over dat onderwerp te vergaren.

Lees verder »


Het nut van een toekomstperspectief in conflicten

~ Coert Visser

Iedereen kan weleens in een conflictsituatie terechtkomen. Ineffectief handelen in een conflictsituatie kan de relatie in gevaar brengen. Voorbeelden van handelen die vaak niet goed werken in conflictsituaties is: uiten van je negatieve emoties, je vijandig uiten, wraak nemen en de ander beschuldigen. Meer effectieve reacties zijn bijvoorbeeld: je emoties beheersen, vergevend zijn, de schuld op je nemen en de kwestie van een afstandje bekijken. Maar in het vuur van de strijd is vaak lastig om meteen een effectieve manier van reageren te bedenken. Een nieuw onderzoek wijst op een effectieve manier om hier mee om te gaan.

Lees verder »


Positieve effecten voor autonomieondersteunende docent

~ Gwenda Schlundt Bodien

Docenten die autonomieondersteunend lesgeven plukken daar zelf ook de vruchten van. Ze lopen namelijk veel minder kans op emotionele uitputting, depersonalisatie en burnout. Zo blijkt uit onderzoek van Fernet et al dat er een significante relatie is tussen de verschillende vormen van motivatie van de docent en burnout (depersonalisatie en emotionele uitputting). De autonome vormen van motivatie (geinternaliseerde, geïntegreerde en geidentificeerde regulatiestijlen) hadden een negatieve relatie met burnout. De gecontroleerde vormen van motivatie (geintrojecteerde en externe regulatiestijlen en nonregulatie) hadden een positieve relatie met burnout.

Lees verder »


Kun je de meeste mensen vertrouwen?

~ Coert Visser

Vertrouwen van mensen in andere mensen is belangrijk in een samenleving. De mate waarin mensen elkaar vertrouwen draagt niet alleen bij aan hoe goed mensen zich binnen die samenleving voelen maar ook aan de economische ontwikkeling in een land. In een nieuwe publicatie laten Esteban Ortiz-Ospina en Max Roser zien dat de mate waarin mensen anderen vertrouwen sterk verschilt in verschillende landen. Landen als Noorwegen, Nederland, Zweden en China scoren zeer hoog; landen als de De Filipijnen, Brazilië, Colombia, Ghana en Roemenië scoren erg laag.

Lees verder »


Sociale besmettelijkheid van motivatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Er is sprake van een motivationele wisselwerking tussen docenten en hun studenten. Als docenten zelf autonoom gemotiveerd zijn en op een autonomieondersteunende manier lesgeven, dan zijn hun studenten ook autonomer gemotiveerd. Hoe werkt dat? Docenten die een hoge kwaliteit van motivatie hebben voor hun vak, hebben zelf meer interesse in hun vak waardoor ze ook meer kennis hebben en ze de relevantie van wat ze doceren beter kunnen uitleggen aan studenten. Ze zijn ook creatiever in het vinden van manieren om studenten te betrekken bij de les. Daarnaast begrijpen ze beter hoe belangrijk het is dat studenten autonoom gemotiveerd kunnen raken voor het vak, waardoor ze meer aandacht besteden aan het creëren van de condities waarin studenten zichzelf kunnen motiveren.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten