Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 437

  • Welk type ouderlijke betrokkenheid leidt tot goede schoolprestaties?
  • Wanneer werkt positieve feedback motiverender en wanneer negatieve feedback?
  • Onafhankelijke kinderen
  • Zelfs Einstein worstelde!
  • Gedragscontrole of psychologische controle
  • Positief fantaseren kan leiden tot depressie

Welk type ouderlijke betrokkenheid leidt tot goede schoolprestaties?

~ Gwenda Schlundt Bodien

“Dit komend schooljaar wordt een belangrijk jaar voor mijn kind, want zijn cijfers van dit jaar gaan mede bepalen of hij zal worden toegelaten tot de universiteit waar hij graag heen wil”, vertelde een ouder mij laatst:”Wat kan ik, als zijn ouder, doen zodat dat hem gaat lukken?”

Lees verder »


Wanneer werkt positieve feedback motiverender en wanneer negatieve feedback?

~ Coert Visser

Constructieve feedback, zowel negatieve als positieve, kan een belangrijke rol spelen bij het halen van doelen. Uit eerder onderzoek van Koo and Fishbach (2008) is gebleken dat feedback twee soorten boodschappen kan geven. Afbeelding1De eerste boodschap gaat over commitment: het kan iets zeggen over of je doelen de moeite waard zijn en of je kans van slagen hebt. Individuen die niet sterk gecommitteerd zijn, kunnen harder gaan werken na positieve feedback (en juist iets minder hard na negatieve feedback). De tweede boodschap gaat over progressie:

Lees verder »


Onafhankelijke kinderen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Ouders kunnen onafhankelijkheid in kinderen stimuleren door de nadruk te leggen op hun eigen meningen en hun eigen besluitvorming, onafhankelijk van de mening van hun omgeving en hun ouders. Is dat een goede manier om het welbevinden van het kind te versterken en de band tussen kind en ouders te versterken? Uit onderzoek blijkt dat er een sterkere voorspeller is van welbevinden van het kind en een goede relatie tussen het kind en de ouders, en dat is de mate waarin het kind helemaal achter zijn mening en keuzes staat.

Lees verder »


Zelfs Einstein worstelde!

~ Coert Visser

Hoe meer middelbare scholieren denken dat academisch succes vraagt om uitzonderlijk talent hoe minder geneigd ze zullen zijn om zich in te spannen op school. Leerlingen die zo denken zullen ook minder snel exacte vakken in hun pakket kiezen. Onderzoekers Lin-Siegler et al. (2016) ontwikkelden een praktische interventie om dit beeld van veel leerlingen bij te stellen: verhalen die duidelijk maken succesvolle wetenschappers bij het leveren van prestaties veel moeten worstelen en tegenslagen moeten overwinnen.

Lees verder »


Gedragscontrole of psychologische controle

~ Gwenda Schlundt Bodien

Eisen stellen aan hoe je kind zich gedraagt past prima in een autonomieondersteunende opvoedstijl. Autonomie ondersteuning is immers niet hetzelfde als laissez-faire, alles goed vinden wat je kind wil en doet. (Realistische) hoge verwachtingen zijn zelfs, mits ze op een niet-autoritaire wijze worden besproken, goed voor het welbevinden van kinderen. Kinderen zijn gebaat bij een duidelijke structuur, waarbinnen zij zich competent kunnen voelen om te voldoen aan de verwachtingen. Dit is een vorm van gedragscontrole, in de zin dat je als ouder duidelijke eisen stelt aan het gedrag van je kind en daarbij uitlegt waarom je dit van je kind verwacht.

Lees verder »


Positief fantaseren kan leiden tot depressie

~ Coert Visser

Als we ons slecht voelen, ligt het voor de hand dat we naar dingen zoeken die ervoor zorgen dat we ons beter gaan voelen. En wel liefst zo snel mogelijk. Maar pas op. Sommige dingen die er geheid voor zorgen dat we ons vrijwel direct wat beter kunnen gaan voelen, kunnen op de iets langere termijn erg nadelige effecten hebben. Een voorbeeld zou het gebruik van antidepressiva kunnen zijn. Wellicht werken ze verlichtend op de korte termijn maar hebben ze nare bijwerkingen op de iets langere termijn. Maar er is een ander voorbeeld dat waarschijnlijk minder voor de hand ligt: positieve fantasie├źn. Natuurlijk, het is logische gedachte: “Voel je je rot, fantaseer dan dat je leven er heerlijk en geweldig uitziet. Dan voel je je vast snel beter!”

Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten