Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 438

  • Carol Dwecks mindsettheorie getest en grotendeels bevestigd
  • Hoe kun je als docent een leerdoelenklimaat in de klas creëren?
  • Het positiviteitseffect bij ouderen
  • Competitie of meesterschap in de klas?
  • Welke soorten doelen wanneer?
  • De progressieperceptie van docenten

Carol Dwecks mindsettheorie getest en grotendeels bevestigd

~ Coert Visser

Carol Dwecks mindsettheorie is nu in zijn geheel getest door Smiley et a. (2016). Om te begrijpen hoe zij dat hebben aangepakt, zal ik eerst proberen Dwecks theorie samen te vatten (zie het plaatje hieronder dat ik maakte geïnspireerd op het artikel van Smiley et al.). Zoals het plaatje toont, zegt de theorie dat wat mensen over de ontwikkelbaarheid van intelligentie voorspelt wat voor doelen ze stellen wat vervolgens weer voorspelt hoe ze falen zullen verklaren (attributiestijl na falen) wat dan weer voorspelt wat hun emotionele reactie zal zijn wat ten slotte weer voorspelt hoe zij zich zullen gedragen.

Lees verder »


Hoe kun je als docent een leerdoelenklimaat in de klas creëren?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Onder andere in dit artikel kun je lezen over een gunstig klassenklimaat voor leerlingen, dat wil zeggen een klassenklimaat waarin ze op een betrokken en geïnteresseerde manier steeds beter worden in het vak dat ze aan het leren zijn. Wat kun je als docent doen om een dergelijk klassenklimaat te creëren? Je weet dat je daarin geslaagd bent wanneer je leerlingen het volgende over je zeggen:

Lees verder »


Het positiviteitseffect bij ouderen

~ Coert Visser

Vijftien jaar geleden verscheen er een wetenschappelijk artikel met als titel Bad is stronger than good, geschreven door Baumeister et al. (2001). In dat artikel werden talloze onderzoeken beschreven naar de zogenaamde negativiteitsfout (negativity bias). Het artikel citeert onderzoek dat laat zien dat negatieve gebeurtenissen, emoties en informatie een sterker effect op ons hebben dan positieve. Ze concluderen aan het eind van het artikel:

Lees verder »


Competitie of meesterschap in de klas?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Is het verstandig om in de klas een competitief klimaat te creëren? Of is het beter om een klassenklimaat te creëren waarin er een focus is op meesterschap, dus op beter worden in de taak en op leren? En hoe meet je dan wat beter is? Dat onderzocht Youyan Nie (chp_10.1007_978-981-287-630-0_14) bij duizenden kinderen op middelbare scholen in Singapore.

Lees verder »


Welke soorten doelen wanneer?

~ Coert Visser

Er zijn verschillende soorten doelen. Wat zijn de verschillen en wanneer werken welke soorten doelen het beste? In een nieuw artikel vatten Latham & Seijts (2016) de bevindingen samen van de goals-setting theory (GST; Locke & Latham, 1990; 2013), een goed onderbouwde theorie over het stellen van doelen. GST-onderzoek heeft laten zien het stellen van specifieke, uitdagende doelen leidt tot hogere prestaties dan gemakkelijke en abstracte doelen het het niet stellen van doelen, waarbij geldt: hoe hoger het doel, hoe hoger de prestatie. Dit geldt mits voldaan is aan vier condities:

Lees verder »


De progressieperceptie van docenten

~ Gwenda Schlundt Bodien

John Hattie maakt zich sterk voor evidence based onderwijspraktijken. Hij stelt dat het van groot belang is dat docenten een gedeelde perceptie hebben hoe progressie voor een individuele student er uit ziet. Als een leerling van de ene naar de andere klas gaat, is het van belang dat hij steeds iets uitdagender lesstof krijgt, dat hij een docent krijgt met dezelfde hoge verwachtingen ten aanzien van de te bereiken progressie door de leerling als de voorgaande docent en dat hij een docent krijgt die aansluit bij waar de leerling op dat moment aan toe is (in plaats van waar de docent zelf vanuit gaat dat leerlingen bij de start van een jaar moeten staan).

Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten