Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 439

  • Gevoel is kennis
  • 3 Manieren waarop de psychologie progressie probeert te boeken
  • Korte weergave van de geschiedenis van de Achievement Goal Theory
  • Hoe centraal moeten we geluk stellen in ons leven?
  • Outcomes van soorten Achievement Goals
  • Het belangrijke verschil tussen emotioneel welbevinden en tevredenheid over je leven

Gevoel is kennis 

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoewel we intuitief geneigd zijn te denken dat we ons op een bepaalde manier gedragen omdat we ons op een bepaalde manier voelen (gevoel veroorzaakt gedrag), tonen de zelfperceptietheorie-onderzoeken aan dat die intuitie niet klopt. Gevoel volgt gedrag, zo blijkt uit dit onderzoeksdomein, en speelt dan weer een rol in vervolggedrag (zie ook hier en hier). Dus als gevoelens niet de veroorzakers zijn van gedrag, wat zijn ze dan? Gevoel is kennis. Hoe je je voelt geeft je informatie over je gedrag in de situatie. Het is een specifieke soort kennis, namelijk kennis die je hebt verworven via ervaringen.

Lees verder »

3 Manieren waarop de psychologie progressie probeert te boeken 

~ Coert Visser

Zoals je waarschijnlijk al hebt gelezen, is er binnen de psychologie veel ophef over de geldigheid van eerder gevonden uitkomsten van onderzoek. Hoewel sommige wetenschappers wat defensief reageerden op deze ophef, zijn anderen serieus bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de psychologische wetenschap. Ik noem hieronder drie voorbeelden van hoe ze daarmee bezig zijn.

Lees verder »


Korte weergave van de geschiedenis van de Achievement Goal Theory 

~ Gwenda Schlundt Bodien

In de jaren 80 was de conceptualisatie van Achievement Goals als volgt: de redenen en doelen die individuen hebben als zij gedrag vertonen om iets te bereiken. Er werden twee soorten doelen onderscheiden: taakgeoriënteerde doelen en egogeoriënteerde doelen. Taakgeoriënteerde doelen stonden ook wel bekend als Mastery goals of Learning goals en draaiden om het ontwikkelen van vaardigheden en kennis. Egogeoriënteerde doelen werden ook wel Performance goals, Ability goals of competitiedoelen genoemd en draaiden om het aantonen dat de persoon competent was.

Lees verder »


Hoe centraal moeten we geluk stellen in ons leven? 

~ Coert Visser

Hoe belangrijk moeten mensen het vinden om gelukkig te zijn? Moet dat een algemeen doel zijn in je leven? Misschien zelf het ultieme doel dat je kunt hebben als mens? Moeten we geluk in alle onderdelen van ons leven, zoals onderwijs en werk als hoofddoel zien? Hoewel geluk als doel heel belangrijk klinkt, denk ik dat we niet te snel moeten denken dat het leven alleen om geluk draait. Wat geluk precies is, hoe je het bereikt en hoe centraal je het moet stellen in je leven, is volgens mij namelijk minder gemakkelijk te beantwoorden dan je op het eerste gezicht zou denken.

Lees verder »


Outcomes van soorten Achievement Goals 

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hier kun je lezen dat in de huidige Achievement Goal Theory onderscheid wordt gemaakt in de volgende doelen: Mastery Goals: a. Taak approach: de student beoogt de taak goed te doen b. Taak avoidance: de student beoogt de taak niet fout te doen c. Self approach: de student probeert een hoger niveau te halen dan hij zelf eerder haalde

Lees verder »


Het belangrijke verschil tussen emotioneel welbevinden en tevredenheid over je leven

~ Coert Visser

Het geluk dat je in een situatie ervaart wijkt vaak sterk af van hoe positief je achteraf over die situatie nadenkt. Op dezelfde manier is er een belangrijk verschil tussen het ervaren van emotioneel geluk in je leven en hoe tevreden je bent over je leven. Psycholoog Daniel Kahneman en econoom Angus Deaton (foto) hebben over deze onderwerpen belangrijke inzichten geformuleerd die ik hieronder tracht samen te vatten.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten