Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 440

  • Twee componenten van positiever communiceren
  • John Hattie over wat excellente docenten doen
  • Te weinig problemen hebben is niet goed voor je
  • De kracht van passie en de collectieve expertise van docenten
  • Hoe vergroten we onze weerstand tegen onwaarheden?
  • Een paar gedragingen van teamcoaches die goed werken

Twee componenten van positiever communiceren

~ Coert Visser

Negativiteit in gesprekken kan druk zetten op de relatie en de samenwerking bemoeilijken. Negativiteit, zoals kritiek en verwijten, brengt mensen al gauw in een verdedigende houding. Terwijl ze die verdedigende houding hebben, is hun vermogen tot genuanceerd en creatief denken tijdelijk minder groot. In plaats daarvan zullen ze misschien hun gedrag waarvoor ze bekritiseerd werden proberen te rechtvaardigen.

Lees verder »

John Hattie over wat excellente docenten doen

~ Gwenda Schlundt Bodien


Te weinig problemen hebben is niet goed voor je

~ Coert Visser

Eén van de dingen die psychologie moeilijk maken, is dat psychologische onderwerpen vaak allerlei paradoxen zitten. Een voorbeeld van zoiets paradoxaals vindt je terug in het hebben van problemen. Als we het hebben van een probleem definiëren als het je bevinden in een onwenselijke situatie dan ligt het voor de hand om te stellen dat het in het algemeen niet prettig is om een probleem te hebben. Als we het hierbij laten, is alles overzichtelijk en eenvoudig. Maar de werkelijkheid is verrassender. Natuurlijk is en blijft het hebben van problemen in het algemeen niet fijn. En overladen worden door problemen kan ervoor zorgen dat je overbelast raakt. Maar te weinig problemen hebben is misschien ook bepaald niet fijn.

Lees verder »


De kracht van passie en de collectieve expertise van docenten

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hier kun je een TED presentatie vinden van John Hattie, en hier kun je posts vinden die ik eerder schreef over zijn werk. Uit zijn meta analyse van wat een impact heeft, groter dan 0,4) op de prestaties van kinderen komt het volgende overzicht naar voren:

Lees verder »

Hoe vergroten we onze weerstand tegen onwaarheden?

~ Coert Visser

Vaak is het niet zo gemakkelijk om te beoordelen of iets juist of onjuist is. Er zitten vaak meerdere kanten aan een zaak en er is soms veel kennis nodig om iets goed te kunnen beoordelen. Zelfs experts kunnen van mening verschillen over veel kwesties. Maar het komt ook vaak voor dat het onderscheid tussen juist en onjuist wel degelijk eenduidig te maken is.

Lees verder »


Een paar gedragingen van teamcoaches die goed werken 

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week verzorgde ik een sessie over progressiegerichte teamcoaching voor een groep teamcoaches. We starten de sessie met een oefening waarin we focusten op succeservaringen. Wat werkte er goed in die ervaringen? Wat deden de teamcoaches dan? Deze gedragingen kwamen naar voren:

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten