Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 441

  • Docenten die met elkaar samenwerken
  • Diep werk: sneller en dieper leren, beter presteren
  • Progressie van de student: weten waar hij nu staat en hoe succes eruit ziet
  • Progressie: tien redenen om de toekomst positief tegemoet te zien
  • Fouten en vergissingen verwelkomen als leerkansen
  • Het onfalsifieerbaar maken van overtuigingen

Docenten die met elkaar samenwerken

~ Gwenda Schlundt Bodien

In deze post stond een overzicht van wat excellente docenten doen, zodat de positieve impact op het leren van studenten groot is. Hier is een verdere toelichting op het eerste punt: docenten die met elkaar samenwerken. Het gezamenlijk plannen van lessen is een veelbelovende manier om een positieve impact te hebben op het leren van studenten. Hattie bedoelt met docenten die met elkaar samenwerken specifiek dat docenten met elkaar praten over hoe progressie eruit ziet en hoe ze kunnen weten of de lessen het beoogde effect hebben gehad.

Lees verder »


Diep werk: sneller en dieper leren, beter presteren 

~ Coert Visser

Teresa Amabile pleitte er op grond van haar onderzoek voor om (vrijwel) iedere dag tijd minstens een half uur te reserveren om geconcentreerd en ongestoord te werken aan werk dat betekenisvol voor je is (lees meer). Cal Newport, hoogleraar computer science en auteur van het boek Deep work gaat nog een stap verder. Hij stelt dat in vrijwel ieder beroep een veel betere productiviteit en tevredenheid kan worden bereikt als zoveel mogelijk gewerkt wordt op de manier van ‘diep werk’.

Lees verder »


Progressie van de student: weten waar hij nu staat en hoe succes eruit ziet 

~ Gwenda Schlundt Bodien

In deze post stond een overzicht van wat excellente docenten doen, zodat de positieve impact op het leren van studenten groot is. Hier is een verdere toelichting op het eerste punt: docenten die met elkaar samenwerken. In deze post een toelichting op wat Hattie bedoelt met progressie van de student.

Lees verder »


Progressie: tien redenen om de toekomst positief tegemoet te zien 

~ Coert Visser

De Zweed Johan Norberg heeft een boek geschreven waarin hij beschrijft hoe de wereld progressie heeft geboekt op een groot aantal gebieden. Het boek, met als titel Progress: Ten Reasons to Look Forward to the Future, bevat tien hoofdstukken waarin de volgende onderwerpen worden behandeld: voedsel, sanitatie, levensverwachting, armoede, geweld, milieu, geletterdheid, vrijheid, gelijkheid en de positie van kinderen. In zijn behandeling van al deze onderwerpen maakt Norberg veel gebruik van objectieve gegevens. Ook als je al het één en ander gelezen of gehoord hebt over de grote progressie in de wereld, kun je in dit boek vermoedelijk nog veel leerzame dingen tegenkomen. Ik vind het een interessant boek maar ik heb er wel een kritische kanttekening bij.

Lees verder »


Fouten en vergissingen verwelkomen als leerkansen 

~ Gwenda Schlundt Bodien

In deze post stond een overzicht van wat excellente docenten doen, zodat de positieve impact op het leren van studenten groot is. Hier is een verdere toelichting op het eerste punt: docenten die met elkaar samenwerken. In deze post staat een toelichting op wat Hattie bedoelt met progressie van de student. Hier een toelichting op Hattie’s boodschap over fouten en vergissingen.

Lees verder »


Het onfalsifieerbaar maken van overtuigingen 

~ Coert Visser

Je zou denken dat mensen alleen overtuigingen aanhangen op grond van hun waarheidsgehalte maar dat is niet het geval. Mensen hebben natuurlijk inderdaad vaak overtuigingen omdat ze denken dat die waar zijn maar er zijn ook andere redenen mogelijk voor het hebben van overtuigingen. Die redenen kunnen te maken hebben met verschillende soorten psychologische of sociale doelen die zij hebben.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten