Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 444

  • Coaching als het vullen van 7 emmertjes
  • Tijden in een kelder vol pis en poep staan? Dat wilde ik zelf!
  • De cirkeltechniek in intakegesprekken
  • Geen zin in fruit en groente? Vraag je familie om hulp
  • Hoe bereid zijn we om het gesprek met andersdenkenden aan te gaan?
  • Mannelijke perceptie van de seksuele interesse van een vrouw accurater maken


Coaching als het vullen van 7 emmertjes

~ Coert Visser

Veel coaches die progressiegericht leren werken, zijn enthousiast over de NOAM 7 stappenaanpak. Deze aanpak is geeft een gespreksstructuur weer die vaak erg goed bruikbaar is in coachingsgesprekken. Lang geleden vertelde een cursist me dat ze de progressiegerichte aanpak toepaste in haar coachingsgesprekken. Aan het einde van de gesprekken vroeg ze steevast aan haar coachees of ze het gesprek nuttig hadden gevonden. Bijna zonder uitzondering zeiden die coachees dat dat inderdaad zo was. Maar, zo vroeg deze cursist me, het is fijn dat zij het nuttig vonden maar ik ben ook met mijn eigen leerproces bezig. Hoe kan ik nu voor mezelf een idee krijgen of ik het gesprek goed heb aangepakt?

Lees verder »


Tijden in een kelder vol pis en poep staan? Dat wilde ik zelf!

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoe zou het komen dat mensen in sommige onderdrukkende contexten toch zeggen dat ze er helemaal achter staan om in die context te zitten? Eerstejaarsstudenten bijvoorbeeld, die in een ontgroeningsprogramma zitten, dingen moeten doen en ondergaan die onderdrukkend zijn en soms zelfs mensonterend, en toch zelf rapporteren dat ze helemaal achter die ontgroening staan. Twee experimentele onderzoeken zijn in dit licht interessant.

Lees verder »


De cirkeltechniek in intakegesprekken

~ Coert Visser

Eén van de eenvoudigste en populairste progressiegerichte technieken is de cirkeltechniek. Eén van de situaties waarin deze techniek erg goed werkt is in een intakegesprek. Een intakegesprek is een oriënterend gesprek met een mogelijke opdrachtgever of cliënt. Het doel van een intakegesprek is meestal om te bepalen of de dienstverlener de opdracht gaat uitvoeren. Hier is een voorbeeld van hoe de cirkeltechniek nuttig kan zijn in dat soort situaties.

Lees verder »


Geen zin in fruit en groente? Vraag je familie om hulp

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoewel mensen wel weten dat het verstandig is om voldoende groente en fruit te eten, doen velen het niet. Hetzelfde geldt voor sporten, weinig alcohol drinken, medicijnen slikken, oefeningen doen en ga zo maar door. Uit vele zelfdeterminatie onderzoeken blijkt dat als mensen autonoom gemotiveerd zijn om groente en fruit te eten, ze meer groente en fruit eten en ook op andere gebieden gezondere keuzes maken. Als mensen gecontroleerd gemotiveerd zijn om groente en fruit te eten, eten ze minder groente en fruit en zijn ze ook op andere gebieden geneigd minder gezonde keuzes te maken.

Lees verder »


Hoe bereid zijn we om het gesprek met andersdenkenden aan te gaan?

~ Coert Visser

Ga je gemakkelijk het gesprek aan met iemand die geheel anders denkt over een bepaald onderwerp (zoals politiek of religie)? Je houding tegenover een onderwerp wordt bepaald door wat je denkt dat waar is, met andere woorden: door je overtuigingen. In hoeverre kunnen mensen hun houding over onderwerpen veranderen? Mensen met een statische mindset over houdingen denken dat houdingen niet of nauwelijks veranderbaar zijn. Mensen met een groeimindset over houdingen denken dat houdingen wel veranderbaar zijn.

Lees verder »


Mannelijke perceptie van de seksuele interesse van een vrouw accurater maken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Snel inschatten hoe geïnteresseerd iemand is in seks komt veel voor in sociale situaties. In een studie van Treat et al werd aan de hand van foto’s van vrouwen gekeken hoe mannen de inschatting maken of een vrouw interesse heeft in seks. Daarnaast werd een manier getest om die inschatting van mannen accurater te maken. Hoewel een foute inschatting van de seksuele interesse van een vrouw op een bepaald moment vaak op zijn hoogst leidt tot sociaal ongemakkelijke toestanden (de vrouw heeft wel interesse, maar de man pikt het niet op of de vrouw heeft geen interesse en de man denkt van wel en trekt zich snel terug zodra hij in de gaten heeft dat hij het mis heeft), komt seksueel agressief gedrag helaas ook veel voor.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten