Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 446

  • 3 Dimensies van effectief studeren
  • Progressieverwachting
  • Een pleidooi voor brede rationaliteit
  • Een narratief van welbevinden
  • “Dit is saai!” – uiting van ongemotiveerdheid of van een statische mindset?
  • Een paar van Dan Pinks termen vergeleken met die in de zelfdeterminatietheorie

3 Dimensies van effectief studeren

~ Coert Visser

Hoe kunnen we effectief studeren? Hieronder beschrijf ik 3 dimensies van effectief studeren. Deze zijn niet alleen bedoeld voor jonge mensen die een opleiding doen. Tegenwoordig is levenslang leren immers steeds normaler. En het is ook goed voor ons. Jezelf verstandelijk blijven uitdagen op iedere leeftijd draagt bij aan een gezond leven. Weten hoe je effectief studeert is goed voor iedereen op iedere leeftijd. De tips die hieronder vermeld staan kun je gebruiken als je bijvoorbeeld kennis uit boeken moet bestuderen maar ook als je bijvoorbeeld een muziekinstrument wilt leren bespelen.

Lees verder »


Progressieverwachting

~ Gwenda Schlundt Bodien

Als een medewerker gedrag laat zien dat niet de bedoeling is (grensoverschrijdend, schadelijk gedrag) of als de medewerker gedrag niet laat zien dat wel de bedoeling is, dan kan sturen aan de orde zijn.

Lees verder »


Een pleidooi voor brede rationaliteit

~ Coert Visser

In een nieuw boek, The Rationality Quotient, waarover ik later meer zal schrijven, legt Keith Stanovich, hoogleraar psychologie in Toronto, uit wat rationaliteit is. Hij beschrijft twee conceptualisaties over rationaliteit, een smalle en een brede theorie (een onderscheid dat is gemaakt door de politicoloog Jon Elster, 1983). De smalle theorie van rationaliteit gaat over twee factoren van rationaliteit: instrumentele rationaliteit en epistemische rationaliteit.

Lees verder »


Een narratief van welbevinden

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoe we ons verhaal vertellen aan onszelf en anderen is sterk gerelateerd aan ons welbevinden. Het perspectief waarvanuit we ons verhaal over onszelf formuleren, geeft richting aan ons gedrag. Wilson beschrijft wat voor soort perspectieven ons gelukkig maken. Er zijn drie sleutelingrediƫnten voor een narratief van welbevinden: betekenis, hoop en bedoeling.

Lees verder »

“Dit is saai!” – uiting van ongemotiveerdheid of van een statische mindset?

~ Coert Visser

Als een leerling zegt: “Ik vind dit saai”, duidt dat dan op een gebrek aan motivatie? Dat is mogelijk maar de opmerking kan ook duiden op iets anders: een statische mindset.

Lees verder »Een paar van Dan Pinks termen vergeleken met die in de zelfdeterminatietheorie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week vroeg iemand me over de publicaties van Dan Pink en wat mijn mening daarover is. Ik antwoordde dat ik de voorkeur geef aan de boeken en artikelen van de wetenschappers in het domein van de zelfdeterminatietheorie, waarvan de grondleggers Deci en Ryan zijn. Hieronder zet ik een paar dingen op een rij, ten aanzien van Dan Pinks terminologie en de gehanteerde termen en definities in de zelfdeterminatietheorie.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten