Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 447

  • Psychologische mechanismen bij onderhandelen
  • De groeimindset gaat hand in hand met een besef van onze eigen beperktheid
  • Jij zet mij niet in mijn kracht
  • Een lerende houding is essentieel voor leiderschapsontwikkeling
  • Reactance effect: de paradox van de overtuigingskracht
  • Interview met Keith Stanovich over CART, een testbatterij voor rationaliteit
  • Heb jij geen boodschap aan mijn gevoel, dan heb ik geen boodschap aan jouw doel

Psychologische mechanismen bij onderhandelen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een mechanisme dat het bereiken van een onderhandelresultaat flink in de weg kan zitten is reactive devaluation. Dat wil zeggen dat mensen in een onderhandelingssituatie of in een conflict een voorstel van de andere partij als minder gunstig beschouwen, dan wanneer datzelfde voorstel zou zijn gedaan door henzelf of door een derde. Het voorstel van de ander wordt snel gezien als strategisch manipulatief (op zijn best) of als oneerlijk, geniepig en als een poging je erin te laten lopen (op zijn slechtst).

Lees verder »


De groeimindset gaat hand in hand met een besef van onze eigen beperktheid

~ Coert Visser

Een onrealistische en schadelijke overtuiging waar ik vaak over geschreven heb is de statische mindset (Dweck, 2006). In een statische mindset geloven we dat bepaalde capaciteiten en eigenschappen niet ontwikkelbaar zijn. Vanwege die overtuiging spannen we ons dan ook niet in om er beter in te worden en worden we er dan ook niet beter in. Een groeimindset is realistischer en werkt beter. In een groeimindset geloven we dat we onze eigenschappen en capaciteiten wel kunnen veranderen. Deze manier van denken inspireert ons om ons best te doen om ons in te spannen en maakt de kans groter dat we inderdaad vooruit komen. Tegelijkertijd gaat een groeimindset hand in hand met een duidelijk besef van onze eigen beperktheid. Hoe kan dat?

Lees verder »


Jij zet mij niet in mijn kracht

~ Gwenda Schlundt Bodien

De afgelopen jaren wordt de uitdrukking ‘in je kracht staan’ regelmatig gebezigd. Als je deze uitdrukking ontleedt huist er een specifieke kracht in een mens waar dat mens in kan gaan staan. Over de definitie van ‘in je kracht staan’ bestaat geen consensus. Een paar definities die je tegenkomt als je googled zijn in je kern staan, je eierdooier, je sterkte, je energie, je flow, je eigen oplossingen, je talent en ga zo maar door.

Lees verder »


Een lerende houding is essentieel voor leiderschapsontwikkeling

~ Coert Visser

Effectieve leiderschapsontwikkeling vergt een groeimindset en een gerichtheid op leerdoelen. Recent schreef ik een kort artikel over het stellen van doelen. In dat artikel werden onder andere prestatiedoelen en leerdoelen met elkaar vergeleken. Prestatiedoelen hebben betrekking op te bereiken resultaten; leerdoelen hebben betrekking op aan te leren kennis of vaardigheden. Prestatiedoelen leiden in het algemeen tot de beste resultaten bij rechttoe-rechtaan-taken, met andere woorden: indien de door het individu te verrichten taak geheel duidelijk is en indien het individu geheel competent is voor die taak. Leerdoelen leiden tot de beste resultaten indien taken complex zijn en niet geheel kunnen worden overzien en indien zij verder leren vergen van het individu. Met dit in gedachten is het niet gek om te veronderstellen dat leerdoelen relevanter zijn voor leiderschapsontwikkeling dan prestatiedoelen.

Lees verder »


Reactance effect: de paradox van de overtuigingskracht

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wanneer ben je het meest overtuigend? Als je iemand niet wilt overtuigen. Zoals Elliot Aronson het formuleert in het boek The social animal: The trustworthiness of a person can be increased if the audiance is absolutely certain the person is not trying to influence them. Theory of reactance Hoe werkt dit? Als iemand merkt dat iemand anders hem ergens van wil overtuigen, dan gaat die persoon automatisch proberen zijn vrijheid te beschermen. Dit effect staat bekend als het reactance effect (Jack Brehm’s theory of reactance). De reactie houdt in dat wanneer ons gevoel van vrijheid wordt aangetast, wij pogingen gaan doen om die vrijheid te herwinnen. Een agressieve verkoper bijvoorbeeld, werkt averechts; mensen lopen liever de winkel snel weer uit.

Lees verder »


Interview met Keith Stanovich over CART, een testbatterij voor rationaliteit

~ Coert Visser

In 2009 interviewde ik Keith Stanovich, hoogleraar aan de universiteit van Toronto voor het eerst. De aanleiding was toen het verschijnen van zijn boek What intelligence tests miss. In dat interview legde hij uit dat intelligentie en rationaliteit niet hetzelfde zijn en dat rationaliteit erg belangrijk is. Hij legde uit dat intelligentietests incomplete instrumenten zijn voor het meten van cognitief functioneren omdat ze rationaliteit niet meten. Nu, 7 jaar later, interviewde ik Stanovich opnieuw, nu naar aanleiding van zijn boek The Rationality Quotient, dat hij samen met Richard West en Maggie Toplak schreef. Het boek presenteert een protoype voor een testbatterij die rationaliteit in zijn verschillende facetten meet. Deze rationaliteitstest heeft de naam Comprehensive Assessment of Rational Thinking (CART).

Lees verder »


Heb jij geen boodschap aan mijn gevoel, dan heb ik geen boodschap aan jouw doel

~ Gwenda Schlundt Bodien

Soms is een doel ononderhandelbaar. In onze maatschappij zijn er verwachtingen en grenzen (belasting betalen is bijvoorbeeld voor (vrijwel) iedereen verplicht). In organisaties, in de klas en in het gezin zijn er soms ook ononderhandelbare doelen. Het is niet de bedoeling om fraude te plegen, om in de klas zo luidruchtig te zijn dat anderen niet kunnen werken en in de meeste gezinnen is het de bedoeling dat ieder gezinslid zijn steentje bijdraagt aan in hetzelfde huis leven.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten