Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 448

  • Tegenmaatregelen tegen het negativiteitseffect
  • Probleeminductie voorkomen
  • Hoe werkt deliberate practice?
  • Expressie van performers sterke invloed op beoordeling door het publiek
  • Uit onze echokamer komen
  • Een paar gedragskenmerken van succesvolle dirigenten

Tegenmaatregelen tegen het negativiteitseffect

~ Coert Visser

Het negativiteitseffect is het verschijnsel dat we negatieve gebeurtenissen gemakkelijker opmerken, dat we er sterker door beïnvloed worden en dat ze gemakkelijker herinneren. Hoewel niet ieder individu en niet iedere leeftijdsgroep even gevoelig is voor de negativiteitsbias treedt hij wel vaak op. Amabile & Kramer (2011) vonden bijvoorbeeld in hun onderzoek naar werkbeleving dat het effect van negatieve gebeurtenissen twee tot drie keer zo sterk was als het effect van positieve gebeurtenissen.

Lees verder »


Probleeminductie voorkomen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een groep honoursstudenten die sinds een paar maanden met elkaar samenwerkten, had een vaardigheidstraining, waarbij de theorie van problem solving werd behandeld. Problem Solving Eerst legde de docent hen uit dat problem solving als volgt gaat: je analyseert een probleem je benoemt het gemeenschappelijke doel je benoemt criteria waaraan mogelijke oplossingen moeten voldoen je kijkt hoe alle oplossingen die je kunt bedenken aan die criteria voldoen.

Lees verder »


Hoe werkt deliberate practice?

~ Vertaling: Coert Visser
http://progressiegerichtwerken.nl/hoe-werkt-deliberate-practice/

Bekijk filmpje »


Expressie van performers sterke invloed op beoordeling door het publiek

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week las ik het boek Psychology for musicians, understanding and acquiring the skills. Aanbevelenswaardig voor iedereen die interesse heeft in muziek en psychologie. In deel I komen de best onderzochte theorieën over leren voorbij; de ontwikkeling van muzikale vaardigheden, motivatie, attributie en deliberate practice. Zie ook hier, hier, hier en hier. Deel II gaat over de verwerving van muzikale vaardigheden en deel III over de rol van performer, dirigent/docent, en luisteraar. Een paar highlights in deel II, met betrekking tot het onderwerp expressie beschrijf ik in deze post.

Lees verder »


Uit onze echokamer komen

~ Coert Visser

Binnen de sociale psychologie is al lang het proces van zelf-segregatie bekend (zie hier). Dit proces betekent dat mensen zich groeperen rondom een bepaald ideeëngoed en zich grotendeels afsluiten voor ideeën die daar haaks op staan. Er vormen zich dus groepen van gelijkgestemden. In deze groepen worden de denkbeelden van de deelnemers niet alleen gedeeld maar ook versterkt. Dit laatste komt omdat er geen corrigerende en modererende invloeden zijn binnen deze groepen. En als die er zijn, worden ze meestal snel gesmoord.

Lees verder »


Een paar gedragskenmerken van succesvolle dirigenten

~ Gwenda Schlundt Bodien

Er is veel bekend over wat expertdirigenten onderscheid van minder goede. In het boek Psychology for musicians, understanding and acquiring the skills zoomt een hoofdstuk in op het onderzoek naar expert dirigenten en docenten. Een paar kenmerken van succesvolle dirigenten en docenten vat ik hier samen.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten