Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 449

  • Persoonlijkheidsverandering: een functioneel perspectief
  • Ongemak als aanwijzing dat je aan het leren bent
  • Radicale shift in politieke attitudes door blootstelling aan politiek geweld
  • Onderbrekingen verminderen de kwaliteit van je werk
  • De psychologie van verandering
  • Hoe we in schijnwaarheden blijven trappen


Persoonlijkheidsverandering: een functioneel perspectief

~ Gwenda Schlundt Bodien

Jaap Denissen schrijft in het boek Psychology of Change een boeiend hoofdstuk getiteld ‘A functional perspective on personality trait development’. Hij beschrijft hoe persoonlijkheidskenmerken traditioneel worden gezien als ‘de dingen van een individu die niet veranderen’. Als iemands gedrag wordt toegekend aan zijn persoonlijkheid, dan wordt er vanuit gegaan dat het gaat om een stabiele tendens. In de psychologische onderzoeken wordt persoonlijkheid dan ook regelmatig op dezelfde manier behandeld als sekse en etniciteit.

Lees verder »


Ongemak als aanwijzing dat je aan het leren bent

~ Coert Visser

Een jaar of 8 geleden voerden we een grote evaluatie van onze trainingen uit om een scherper zicht te krijgen wat nu het beste werkte in onze trainingen. We stuurde een e-mail naar alle deelnemers die de jaren daarvoor hadden deelgenomen aan onze trainingen met daarin een korte enquête. In die enquête legden we hen onze belangrijkste trainingsonderdelen voor en vroegen hen welke zij als het meest nuttig hadden ervaren. Op die lijst stonden onderdelen als: theoretische (powerpoint-)presentaties, groepsdiscussies, kijken naar voorbeeldgesprekken op video, oefenen met andere cursisten, oefenen met de trainers, oefenen met een live-cliënt, schrijf-opdrachten, intervisie-sessies, schriftelijke analyse-oefeningen, uitleg krijgen over technieken en uitleg krijgen over theorie.

Lees verder »


Radicale shift in politieke attitudes door blootstelling aan politiek geweld

~ Gwenda Schlundt Bodien

Langdurige blootstelling aan politiek geweld en terrorisme beïnvloedt je politieke attitudes. Om radicale veranderingen in politieke attitudes te begrijpen onder degenen door politiek geweld getroffen zijn, moeten we de persoonlijke blootstelling aan dat geweld plus de psychologische mechanismen zoals stress en perceptie van gevaar in ogenschouw nemen. Het gaat hierbij om directe blootstelling (het geweld overkomt jezelf of iemand die je lief is) en om indirecte blootstelling (bijvoorbeeld via berichten in de media).

Lees verder »


Onderbrekingen verminderen de kwaliteit van je werk

~ Coert Visser

Diverse auteurs hebben er de afgelopen jaren voor gepleit om tijdens je werkdag tijd te blokkeren om ongestoord te kunnen werken. Amabile & Kramer (2011) zeggen op basis van hun onderzoek dat dit een belangrijke voorwaarde is om progressie te bereiken in wat belangrijk voor je is. Newport (2016) stelt dat lang en geconcentreerd werken zonder afleidingen aan cognitief uitdagende taken leidt tot een dramatisch hogere productiviteit en tevredenheid. Onderzoek van Sophie Leroy heeft laten zien dat als je na een onderbreking weer verder gaat met je taak, er sprake te zijn van een zogenaamd aandachtsresidu. Hiermee wordt bedoeld dat je als je weer bent begonnen aan je taak, na een onderbreking, een deel van mentale energie nog besteed wordt aan waar je tijdens je onderbreking mee bezig was. Door de onderbreking is je concentratie na de onderbreking dus minder diep.

Lees verder »

De psychologie van verandering

~ Gwenda Schlundt Bodien

Momenteel lees ik het boek The psychology of change, life contexts, experiences and identities van Reynolds en Branscombe. In dit boek wordt een overtuigend argument uiteengezet dat het bestaan van de zogenaamde plastische persoonlijkheid aantoont. Wie ik ben kan getransformeerd worden Deel I, getiteld ‘broad environmental effects’, bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt onder andere uitgelegd dat ‘wie ik ben’ getransformeerd kan worden als een resultaat van veranderingen in de sociale omgeving van de persoon. Als de sociale omgeving stabiel is, dan is de persoonlijkheid ook stabieler, maar dat kan dus niet zozeer verklaard door gefixeerde genen en biologie maar door stabiele aspecten in het dagelijks leven.

Lees verder »


Hoe we in schijnwaarheden blijven trappen


~ Coert Visser

De laatste jaren zijn er veel voorbeelden te zien van hoe we als mensen soms kunnen volharden in het geloven van dingen die niet waar zijn. Een willekeurige greep uit de enorm lange lijst van schijnwaarheden waar verrassend velen in geloven, is: het idee dat vaccins autisme veroorzaken, dat global warming een Chinese hoax is, dat homeopathische middelen werken en dat leerlingen allemaal hun unieke leerstijl hebben waaraan tegemoet gekomen moet worden in het onderwijs. Hoe kan het dat we zo gemakkelijk schijnwaarheden geloven?

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten