Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 450

  • Hoe we door prestatieplafonds heen kunnen blijven breken
  • We zijn niet hardwired om racistisch te zijn
  • Hoe kun je leerlingen motiveren voor deliberate practice?
  • Positieve feedback loop tussen geven en geluk
  • We should not fight science, democracy, and capitalism but the factors undermining them
 

Hoe we door prestatieplafonds heen kunnen blijven breken

~ Coert Visser

Deliberate practice is een manier van oefenen die heel uitdagend is maar tegelijk heel effectief. Vele onderzoeken hebben laten zien dat het langdurig toepassen van deliberate practice een belangrijke rol speelt in het bereiken van excellentie in allerlei disciplines. Deliberate practice heeft vier basiscomponenten: (1) doelgerichtheid: het individu heeft een duidelijk doel om specifieke onderdelen van zijn functioneren te verbeteren, (2) uitdagendheid: tijdens het oefenen probeert het individu steeds iets uit dat net boven het huidige vaardigheidsniveau ligt, (3) feedback: tijdens het oefenen ontvangt het individu onmiddellijke expert-feedback en (4) herhaling: het individu herhaalt de taak steeds tot de fout in het functioneren gecorrigeerd is.

Lees verder »


We zijn niet hardwired om racistisch te zijn

~ Gwenda Schlundt Bodien

Veranderingen in zelfperceptie zijn niet alleen cognitief, maar ze reconfigureren ook ons hele motivationele systeem en beslissingsvormende systeem. Sociale identiteit verandert namelijk onze perceptie en sociale evaluatie van leden van onze sociale groep. Deze processen zijn niet zozeer bewust, ze gaan snel en automatisch. Bavel en Cunnigham deden een aantal experimenten waaruit dit bleek.

Lees verder »


Hoe kun je leerlingen motiveren voor deliberate practice?

~ Coert Visser

Toppers in allerlei disciplines kennen de kracht van deliberate practice. Zij oefenen doelgericht met uitdagende taken, krijgen feedback en blijven herhalen tot fouten uit hun presteren verdwijnen. Door dit jarenlang te blijven doen blijven zij progressie boeken en door prestatieplafonds heen breken. Maar deliberate practice werkt niet alleen als je de top in een discipline wilt bereiken. De aanpak werkt op welk niveau je nu ook staat. Maar veel mensen benutten de kracht van deliberate practice nauwelijks of niet. In een nieuw onderzoek van Eskreis-Winkler et al. (2016) is gekeken hoe leerlingen ertoe gebracht konden worden om deliberate practice toe te passen en wat het effect hiervan op hun presteren was.

Lees verder »


Positieve feedback loop tussen geven en geluk

~ Gwenda Schlundt Bodien

Er is een positieve feedback loop tussen geven en geluk. Als je je prosociaal gedraagt zorgt dat er namelijk voor dat je positieve emoties ervaart en als je positieve emoties ervaart versterkt dat je geneigdheid prosociaal gedrag te vertonen. Hoewel de meeste mensen zich niet zo bewust zijn dat als ze iemand een cadeautje geven of iets voor iemand doen, dit henzelf gelukkiger maakt, blijkt uit onderzoek dat je gelukkiger wordt van geven. Bovendien leidt het positieve gevoel dat je krijgt van geven ertoe dat je geneigd bent om opnieuw te geven.

Lees verder »


We should not fight science, democracy, and capitalism but the factors undermining them

~ Coert Visser

Science, democracy, and capitalism, some treasured institutions of the world's most advanced societies, in terms of health, wealth, freedom, and equality, are being criticized more and more. I acknowledge that there are some severe problems surrounding these institutions but I think we should not see these institutions as the problem.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten