Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 451

  • De kracht van het beheersen van de techniek
  • De vitale rol van frustratie bij deliberate practice
  • Opnieuw geen bewijs gevonden voor de power poses
  • Kunnen zelfovertuigingstechnieken averechts werken?
  • Zonder onderhoud ga je achteruit
  • When is leadership legitimate? 

De kracht van het beheersen van de techniek

~ Gwenda Schlundt Bodien

‘Waarom oefen jij zoveel?’, vroeg iemand mij laatst op een bijna verwijtende toon:’Je bent toch een hele intelligente vrouw en toch leg je de lat zo hoog en richt je je op steeds maar beter worden. Dat is toch helemaal niet leuk en heel demotiverend! Het moet toch wel leuk blijven!’

Lees verder »


De vitale rol van frustratie bij deliberate practice

~ Coert Visser

Naar aanleiding van mijn artikel Hoe we door prestatieplafonds heen kunnen blijven breken kwamen veel positieve reacties binnen en ook enkele kritisch onderzoekende reacties. De meeste reacties gingen over de stelling dat het verleggen van je grenzen gepaard gaat met ongemak en frustratie. Eén persoon vroeg bijvoorbeeld of bij leren nu echt die frustratie (/dat ongemak) nodig is. Een andere persoon vroeg of deze steeds optredende frustratie niet haaks staat op het progressieprincipe dat zegt dat het ervaren van betekenisvolle progressie sterk motiverend werkt (“frustratie ervaren is toch niet echt motiverend?”).

Lees verder »


Opnieuw geen bewijs gevonden voor de power poses

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het effect van power poses op hormonen en besluitvorming, zoals Amy Cudy in haar Ted-presentatie en boek claimt, is al van meerdere kanten bekritiseerd, omdat deze effecten niet gevonden worden en er dus vooralsnog geen bewijs is dat power poses werken.Voor een gedegen goed leesbaar artikel hierover zie hier. Cudy et al claimen dat een power pose leidt tot een toename van testosteron, een afname van cortisol en grotere bereidheid tot het nemen van risico’s en dat je dus onverschrokken je grootste uitdagingen kunt aangaan en kunt winnen.

Lees verder »


Kunnen zelfovertuigingstechnieken averechts werken?

~ Coert Visser

De vraag “Wanneer ben je ooit tegen de verwachting beter geworden in iets?” kan goed helpen om een groeimindset op te wekken. Iemand vroeg of deze vraag misschien niet averechts zou kunnen werken als degene aan wie je hem stelt er geen antwoord op kan vinden. Hieronder leg ik uit dat volgens mij iedereen er een goed antwoord op kan vinden mits aan drie voorwaarden is voldaan.

Lees verder »


Zonder onderhoud ga je achteruit

~ Gwenda Schlundt Bodien

‘Ik dacht toch dat ik dit al kon’, verzuchtte een deelnemer in mijn training progressiegerichte teamcoaching deze week, toen ze aan het oefenen was met progressiegerichte conflictinterventies. Ze had een jaar geleden geoefend met diezelfde interventies en toen had ze het goed in de vingers. Dus het viel tegen dat ze nu, tijdens deliberate practice, het idee kreeg dat ze weer helemaal opnieuw moest beginnen.

Lees verder »


When is leadership legitimate?

~ Coert Visser

Below I'll try to answer two questions which I have thought about for some time. First, I'll say some things about the value of democracy. Are democracies better than non-democracies? I'll show why I think the answer is yes. Second, I'll share my thoughts on when leadership of countries should be considered legitimate. I think that two basic requirements need to be met for that. After having explained this, I'll share my thoughts on the legitimacy of the leadership of the next president of the USA.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten