Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 452

  • Bespreking van Against Empathy – Paul Bloom (2016)
  • Breinoefeningen voor beter cognitief herstel na kanker
  • Van de wal in de sloot hulpverlening
  • Geen bewijs dat je attitude een effect heeft op het verloop van kanker
  • Waarover gaat de zelfdeterminatietheorie?
  • Facial feedback en doen alsof

Bespreking van Against Empathy – Paul Bloom (2016)

~ Coert Visser

Ideeën in de psychologie kunnen soms behoorlijk op gespannen voet staan met onze intuïties. Een voorbeeld hiervan kun je vinden in een nieuw boek, Against Empathy: The Case for Rational Compassion, geschreven door Paul Bloom, psycholoog werkzaam bij Yale University. Veel mensen zien empathie als een belangrijke basis voor het goede in de wereld en het gebrek aan empathie als belangrijke oorzaak van veel slechts in de wereld. Ook leiders als Barack Obama en wetenschappers als George Lakoff en Simon Baron-Cohen zien empathie als iets waar we als mensen niet genoeg van kunnen hebben. Bloom ziet het anders.

Lees verder »


Breinoefeningen voor beter cognitief herstel na kanker

~ Gwenda Schlundt Bodien

Er is laatst een nieuwe studie gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology, naar cognitief verval bij kankerpatiënten (chemobrein). Uit deze studie bleek dat de participanten (overlevers van kanker) symptomen van cognitief verval wisten om te draaien door gerichte brein oefeningen toe te voegen aan hun standaardverzorging. Er was een controlegroep van 121 personen en een experimentele groep van 121 personen. De controlegroep kreeg de normale verzorging die gebruikelijk is voor kankeroverlevers. Deze experimentele groep deed gedurende 15 weken in totaal 40 uur breintrainingsoefeningen, vooral breinoefeningen die de visuele reactiesnelheid en het visuele geheugen activeerden.

Lees verder »


Van de wal in de sloot hulpverlening

~ Coert Visser

Kunnen we altijd op bedrijven of medische professionals die ons hulp aanbieden altijd vertrouwen? Helaas is dat niet altijd het geval. Hulpaanbieders kunnen ons zelfs van de wal in de sloot helpen terwijl ze ons overtuigend klinkende verhalen vertellen en ons hun diensten en producten aan het leveren zijn. Het zou kunnen dat ze dit met de beste bedoelingen doen en oprecht geloven in hun verhalen en in hun producten. Maar het zou ook kunnen zijn dat er cynische en onbetrouwbare hulpaanbieders zijn die willens en wetens slechte verhalen en producten en diensten leveren. Laten we eens in de huid kruipen van de laatste categorie, iemand die puur voor eigen gewin zijn diensten en producten wil leveren en geen biet geeft om zijn afnemers. Hoe zou deze persoon, de bewuste oplichter, te werk gaan? Ik denk dat hij in essentie vier dingen doet.

Lees verder »


Geen bewijs dat je attitude een effect heeft op het verloop van kanker

~ Gwenda Schlundt Bodien

Dit artikel 10.1.1.354.1246 roept de wetenschappers in het gebied van de positieve psychologie op om eerlijker te zijn over de uitkomsten van studies, betere wetenschappelijke methoden te volgen en te stoppen met het uitrollen van psychologische interventies waarvoor geen bewijs bestaat dat ze werken. Het artikel focust specifiek op vier claims vanuit de positieve psychologie:

Lees verder »


Waarover gaat de zelfdeterminatietheorie?

~ Coert Visser

Eén van de belangrijkste theoretische pijlers onder de progressiegerichte aanpak is de zelfdeterminatietheorie. De bevindingen uit zelfdeterminatietheorie zijn praktisch goed bruikbaar in veel contexten zoals de opvoeding, de schoolcontext, werk en leidinggeven en coachen en counseling. Veel mensen (zeker lezers van deze site) hebben al gehoord over de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid, maar de zelfdeterminatietheorie omvat meer interessants. We merken vaak dat onze klanten en cursisten geïnteresseerd zijn om meer te leren over zelfdeterminatietheorie. Daarom geef ik hier wat meer uitleg. Daarbij baseer ik me vooral op het werk van Ed Deci en Richard Ryan en de website www.selfdeterminationtheory.org).

Lees verder »

Facial feedback en doen alsof

~ Gwenda Schlundt Bodien

De replicatiestudies naar het effect van power poses op het niveau van testosteron en cortisol en de bereidheid om risico’s te nemen, geven aan dat de onderzoeksresultaten van Amy Cuddy niet opnieuw gevonden worden. Dit werpt de vraag op hoe sterk het bewijs is voor het doe-alsof principe, dat is gebaseerd op de zelfperceptietheorie. Die theorie beschrijft hoe veranderingen in je lichaamshouding, blik, uiterlijk, ademhaling, stem en emotionele acties je gevoelens en fysiologie veranderen.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten