Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 455

  • Psychologische veiligheid en zekerheid is geen basisbehoefte
  • De fundamentele attributiefout: de onderschatting van de kracht van de situatie
  • De relatie tussen psychologische basisbehoeften en psychologisch welbevinden
  • Comparatief voordeel: waarom kapitalisme niet inherent slecht is
  • Zelfdeterminatie theorie en Maslow
  • Naïef realisme: ongedetecteerde bron van vele conflicten

Psychologische veiligheid en zekerheid is geen basisbehoefte

~ Gwenda Schlundt Bodien

Carla werkt in een team waarin ze zich helemaal niet prettig voelt. Haar collega’s lopen voortdurend op elkaar te vitten en over elkaar te roddelen. Carla vraagt zich af wat ze allemaal over haar zeggen, achter haar rug om. Ze merkt dat ze steeds gevoeliger wordt voor de negatieve oordelen van haar collega’s. Kritische opmerkingen zijn als kleine gifpijltjes waartegen ze zich voortdurend aan het wapenen is. Carla voelt zich psychologisch onveilig en onzeker. Is dat dan echt geen basisbehoefte van mensen? Een basisbehoefte die vervuld moet worden willen mensen ontspannen kunnen functioneren?

Lees verder »


De fundamentele attributiefout: de onderschatting van de kracht van de situatie

~ Coert Visser

Richard Nisbett, die ik hier al eens vaker noemde, heeft een kort maar interessant nieuw artikel geschreven over de fundamentele attributiefout. Samen met Lee Ross schreef hij hier ooit een klassiek boek over, The Person and the Situation. De fundamentele attributiefout houdt in dat we systematisch de invloed van situaties, structuren en systemen op ons gedrag onderschatten en systematisch de invloed van persoonlijke kenmerken en aanleg op ons gedrag overschatten. Een andere manier waarop Nisbett het formuleert: we zijn, onterecht, geneigd om over het gedrag van mensen in puur dispositionele termen te denken (dispositie betekent aanleg).

Lees verder »


De relatie tussen psychologische basisbehoeften en psychologisch welbevinden

~ Gwenda Schlundt Bodien

Mensen zijn actieve, groei georiënteerde organismen, die van nature geneigd zijn om een zelfconcept te ontwikkelen, dus een geïntegreerd idee te ontwikkelen over wie ze zelf zijn. Ook zijn mensen van nature geneigd om te integreren in een grotere sociale context. Daarom zijn mensen van nature geneigd om zich te verdiepen in activiteiten die ze interessant vinden, om hun capaciteiten te gebruiken en om verbinding te zoeken met anderen en om hun ervaringen te integreren tot een relatieve eenheid (het zelf). Dit proces strekt zich uit over hun hele levensspanne en kan worden gezien als een manier om effectief te worden en zijn, verbonden en coherent te worden en zijn.

Lees verder »


Comparatief voordeel: waarom kapitalisme niet inherent slecht is

~ Coert Visser

Iemand vroeg me een tijd geleden waarom ik kapitalisme in de kern niet als iets slechts maar als iets goeds zie (zie hier). De gedachte van deze persoon was, samengevat, dat het kapitalisme de oorzaak van veel ellende in de wereld is, zoals armoede, corruptie en de ondermijning van de democratie. Bovendien, zo redeneerde deze persoon, is kapitalisme inherent slecht. Als twee partijen handel drijven met elkaar en de ene partij maakt winst op de transactie, dan moet die winst ergens vandaan komen. Dit moet dan wel betekenen dat de andere partij dan uitgebuit wordt oftewel verlies moet maken.

Lees verder »


Zelfdeterminatie theorie en Maslow

~ Gwenda Schlundt Bodien

In de zelfdeterminatie theorie (SDT) worden drie universele basisbehoeften onderscheiden: autonomie, competentie en verbondenheid. Zijn die basisbehoeften analoog aan Maslow’s behoeftenpiramide? Dit is wat de SDT-onderzoekers daarover zeggen.

Lees verder »


Naïef realisme: ongedetecteerde bron van vele conflicten

~ Coert Visser

Zoals ik in mijn laatste boek uitgebreid uitleg, nemen wij mensen de werkelijkheid in allerlei opzichten op een vertekende manier waar. Bovendien gebeurt dit op manieren waar we ons niet of nauwelijks van bewust zijn. Hier is een lijst van de meest bekende waarnemings- en beoordelingsfouten die we vaak maken. In deze lijst zie je ook het begrip naïef realisme staan. Deze beoordelingsfout speelt een speciale rol. We kunnen het zien als de moeder van alle vormen van beoordelingsfouten. Naïef realisme, een term die bedacht werd door Lee Ross, is het misplaatste geloof dat de werkelijkheid precies zo is als we haar waarnemen. Met andere woorden: het is het cognitieve mechanisme dat ons blind maakt voor de vele beoordelingsfouten die we maken.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten