Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 456

  • 10 Vragen om zelf te werken aan de vervulling van je basisbehoeften
  • Wijs gedrag
  • Gemotiveerd redeneren: hoe we in ons eigen straatje redeneren
  • De objectiviteitsillusie
  • Het NOAM 4PR model: wanneer switch je van rol?
  • Rationeel denken is de drijvende kracht achter morele progressie

10 Vragen om zelf te werken aan de vervulling van je basisbehoeften

~ Coert Visser

De zelfdeterminatietheorie onderscheidt drie psychologische basisbehoeften, de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. De vervulling van die behoeften is noodzakelijk voor mensen om zich goed te voelen en goed te functioneren. Recent onderzoek lijkt te wijzen op het bestaan van een vierde psychologische basisbehoefte: de behoefte aan noviteit (nieuwheid). Deze vier psychologische basisbehoeften zou je kunnen zien als de vier poten van een tafel. Tezamen zorgen ze ervoor dat het tafelblad ergens op rusten kan.

Lees verder »


Wijs gedrag

~ Gwenda Schlundt Bodien

In het boek The wisest in the room, how you can benefit from social psychology’s most powerful insights, beschrijven de auteurs in vier hoofdstukken de belangrijkste inzichten uit sociaal psychologisch onderzoek en hoe de ‘wijste in de zaal’ die inzichten kan benutten. De highlights daarvan vat ik hier samen:

Lees verder »


Gemotiveerd redeneren: hoe we in ons eigen straatje redeneren

~ Coert Visser

Misschien ken je de uitdrukking ‘in je eigen straatje praten’. Hiermee wordt bedoeld dat mensen soms een redenering ophangen die hun eigen belang dient. Dit gezegde verwijst niet alleen naar volkswijsheid maar ook naar een concept uit de psychologie met de naam gemotiveerd redeneren (motivated reasoning). Gemotiveerd redeneren is het redeneren om een of ander eigen belang te dienen. Het is niet iets wat slechts sommige mensen doen maar iets wat we allemaal doen en wat deels onbewust plaatsvindt.

Lees verder »


De objectiviteitsillusie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Mensen denken dat wat ze de wereld waarnemen zoals die is. Ze gaan ervan uit dat wat zij zien is wat er daadwerkelijk is. Ze zijn zich er zelden van bewust dat hun waarneming altijd een subjectieve interpretatie is van wat er daadwerkelijk om hen heen waar te nemen valt. Dit heet in de sociale psychologie ‘na├»ef realisme’, zoals Gilovich in het boek The wisest one in the room beschrijft.

Lees verder »


Het NOAM 4PR model: wanneer switch je van rol?

~ Coert Visser

Het NOAM 4PR model schetst 4 progressiegerichte rollen die afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt kunnen worden ingezet: helpen, sturen, trainen (/adviseren) en instrueren. In sommige gesprekken kun je het hele gesprek voeren vanuit 1 rol. In andere gesprekken kan het zinvol of nodig zijn om gedurende het gesprek van rol te verwisselen. Als je overweegt om van rol de switchen doe dit dan doordacht. Probeer in termen van het 4PR model te begrijpen waarom je switcht.

Lees verder »


Rationeel denken is de drijvende kracht achter morele progressie


~ Gwenda Schlundt Bodien

In zijn boek Just babies, the origins of good and evil, legt Paul Bloom duidelijk en overtuigend uit dat de juiste theorie over moraliteit twee componenten bevat. De eerste component is het besef van goed en kwaad waarmee we geboren worden. De tweede component is wat ons mensen maakt, namelijk het product van onze compassie, onze verbeelding en bovenal onze enorme capaciteit om rationeel te kunnen redeneren.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten