Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 457

  • Hoe gebruiken docenten de progressiegerichte aanpak in de klas?
  • Kritiek op het onderzoek naar mindsets
  • Drie dimensies van effectief opvoeden: warmte, structuur en autonomieondersteuning
  • Schrijf de mindsettheorie nog niet af
  • Kleine sociaal-psychologische interventies: hoe werken ze?
  • Groeimindset staat op een stevige fundering maar we zijn het huis nog aan het bouwen

Hoe gebruiken docenten de progressiegerichte aanpak in de klas?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Docenten gebruiken de progressiegerichte aanpak op allerlei manieren in hun werk. Hier zijn wat voorbeelden van hoe zij dat doen. Het voorbereiden van de les Docenten die de progressiegerichte aanpak gebruiken, bereiden hun op zo’n manier voor dat leerlingen de les relevant en interessant kunnen vinden. Ze zorgen dat er een duidelijke structuur in hun lessen zit. Zie ook hier. Ze gebruiken daarvoor hulpmiddelen zoals de Vormen en Onderwerpen Matrix, waar bij ze de inhoudelijke onderwerpen op een gevarieerde manier behandelen en per onderwerp een duidelijke rationale kunnen geven waartoe dit onderdeel belangrijk is voor de studenten. Ze denken na over manieren waarop de studenten zelfstartend kunnen zijn en binnen het te leren onderwerp hun eigen interesses kunnen volgen.

Lees verder »Kritiek op het onderzoek naar mindsets

~ Coert Visser

De replicatiecrisis binnen de psychologie is sinds enige jaren groot nieuws (lees dit en dit). Bevindingen van bekende psychologen naar onderwerpen als wilskracht/ego-depletie, powerposes, priming en facial feedback zijn kritisch onderzocht en grotendeels niet overeind gebleven. Recent is ook er ook kritiek op gang gekomen naar het onderzoek naar mindsets van Carol Dweck en haar collega’s. Ik heb veel geschreven over mindsets en denk ik dat het concept waardevol en bruikbaar is. Maar zoals ik hier schrijf:

Lees verder »


Drie dimensies van effectief opvoeden: warmte, structuur en autonomieondersteuning

~ Gwenda Schlundt Bodien

In de zelfdeterminatietheorie worden drie opvoeddimensies onderscheiden, die zowel de intrinsieke motivatie van het kind als de internalisatie van externe waarden en doelen stimuleren. Die drie dimensies zijn: 1. Warmte: affectie, liefde, waardering, vriendelijkheid en respect voor het kind, emotionele toegankelijkheid en beschikbaarheid en oprechte zorg geven aan het kind. De warmte zorgt ervoor dat het kind zich verbonden voelt met de ouders. 2. Structuur: duidelijke verwachtingen, doelen en gedragsregels en informatie geven over manieren waarop het kind aan die verwachtingen kan voldoen.

Lees verder »


Schrijf de mindsettheorie nog niet af

~ Coert Visser

In het vorige artikel heb ik aandacht besteed aan enige kritiek die er momenteel is op enkele onderzoeken naar mindset. Zoals ik schrijf in dat artikel vind ik het goed dat er kritiek komt op mindset onderzoek. Ten behoeve van kennisontwikkeling moet namelijk alles kunnen worden bekritiseerd. Een deel van die kritiek vind ik niet overtuigend (bijvoorbeeld van Alexander die vooringenomen en slordig overkomt in zijn kritiek), een ander deel vind ik interessant en op zijn minst deels terecht (met name van Brown en Bates). Het artikel op Buzzfeed dat ik noem, bevat veel interessante punten maar is is wel eenzijdig. De indruk wordt onterecht gewekt dat de mindsettheorie gebaseerd is op slechts enkele onderzoeken en dat die onderzoeken rammelen.

Lees verder »


Kleine sociaal-psychologische interventies: hoe werken ze?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hier kun je enkele voorbeelden lezen van kleine sociaal-psychologische interventies met verbluffende lange termijn effecten. Yeager en Walton waarschuwen ervoor dat kleine interventies die in een bepaalde context verbluffende lange termijn effecten hebben laten zien, niet zomaar worden gekopieerd op grote schaal in totaal andere contexten. Ze waarschuwen er ook voor deze kleine interventies met grote effecten niet terzijde te schuiven als ongeloofwaardig. Ze geven allereerst een verklaring voor het gevoel van onbegrip dat we kunnen hebben als we horen over kleine interventies die zulke grote en lange termijn effecten hebben.

Lees verder »


Groeimindset staat op een stevige fundering maar we zijn het huis nog aan het bouwen


~ Carol Dweck

In de wetenschap bouwen we een stevige fundering en vervolgens blijven we het huis renoveren. We vinden interessante resultaten, en we zijn erdoor gefascineerd, maar we vertrouwen ze niet altijd dus gaan we terug en repliceren we ze. We dagen ze ook uit door te vragen, waar zal dit niet werken? Wanneer verdwijnt het effect? Hoe kunnen we betere methodes gebruiken om onze theorie├źn te testen? Als onderdeel van dit proces stellen wetenschappers elkaar vragen. Recent stelden andere wetenschappers ons vragen over drie van onze artikelen. We namen dit zeer serieus, we keken zorgvuldig naar iedere vraag, doken opnieuw in de onderzoeken (soms analyseerden we de data opnieuw), en schreven drie documenten die ieder gedetailleerd ons proces en onze bevindingen beschreven (hier, hier en hier). In ieder geval toonden wij dat de conclusies die getrokken waren in het artikel juist waren. Maar zoals voor alles dat helpt om de wetenschap beter te maken, waren we dankbaar voor de vragen omdat deze gebieden voor verbetering aanwezen of verduidelijking en omdat wij geloven in open wetenschap.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten