Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 458

  • De kracht van countdown timers
  • Progressiegerichte conflicthantering
  • De Status Quo Bias: Belemmering om te Kiezen voor Progressie
  • Het spel van oplichters
  • We hebben een opleving nodig van het geloof in de relevantie van bewijs
  • Expressief schrijven kan je gezondheid verbeteren

De kracht van countdown timers

~ Coert Visser

Om goed te leren en presteren is het noodzakelijk om je goed te kunnen concentreren. In dit eerdere artikel legde ik al eens uit wat de voordelen zijn van een diepe concentratie en wat de nadelen zijn van onderbroken worden en afgeleid worden tijdens je werk. Focus is dus belangrijk. Ook is het belangrijk om te beseffen dat je je niet de hele dag lang goed kunt concentreren. Opgeteld kun je je, zo suggereert onderzoek, misschien een uur of 4 à 5 echt goed concentreren. Langer concentreren levert niet alleen niets extra’s op, het kan ook schadelijk zijn. Het kan leiden tot mentale uitputting.

Lees verder »


Progressiegerichte conflicthantering

~ Gwenda Schlundt Bodien

Tijdens de vervolgtraining progressiegericht werken wilden de deelnemers oefenen met progressiegerichte conflictinterventies. In de loop der jaren heb ik daarover al meerdere keren geschreven en in deze post wil ik graag een eenvoudige structuur weergeven die je kunt hanteren als conflictbemiddelaar.

Lees verder »


De Status Quo Bias: Belemmering om te Kiezen voor Progressie

~ Coert Visser

Als we progressie definiëren als ontwikkeling in de richting van een betere situatie dan volgt uit deze definitie dat progressie iets goed is. Veel onderzoek suggereert ook dat de beleving van progressie, het gevoel dat je progressie boekt, op allerlei manieren goed voor ons is. Grofweg kun je zeggen dat de beleving van progressie in het algemeen samen gaat met positievere emoties, met meer motivatie en met een beter functioneren. Je zou dus verwachten dat kiezen voor progressie altijd gemakkelijk is. Toch is dat niet zo.

Lees verder »


Het spel van oplichters

~ Gwenda Schlundt Bodien

The confidence game: why we fall for it…every time is een boek van Maria Konnikova waarin zij de logica die oplichters gebruiken om je erin te laten lopen uiteen zet. Aan de wortels, zo schrijft zij, delen magische trucjes en de trucjes van oplichters (‘cons’, noemt zij deze personen, van con man, zwendelaar, oplichter) hetzelfde principe, namelijk dat van de manipulatie van je overtuigingen.

Lees verder »


We hebben een opleving nodig van het geloof in de relevantie van bewijs

~ Coert Visser

In deze post uit 2011 deelde ik mijn visie op de kenbaarheid van de realiteit. Ik pleitte tegen het idee dat alle kennis even betrekkelijk is en voor het idee dat de werkelijkheid, in ieder geval tot op zekere hoogte, kenbaar is en dat het heel belangrijk is om dit te onderkennen. Ik vatte mijn punten als volgt samen:

Lees verder »Expressief schrijven kan je gezondheid verbeteren


Schrijven kan een effectieve manier zijn om betekenis te geven aan gebeurtenissen in je leven en om (traumatische) ervaringen te verwerken. Schrijven kan zowel je fysieke gezondheid als je geestelijke gezondheid verbeteren. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van onder andere J. W. Pennebaker, J.M. Smyth en L.A. King. James W. Pennebaker is professor aan de Universiteit van Texas, heeft veel onderzoek gedaan naar schrijven, taal en emoties en is auteur van vele boeken en artikelen, waaronder het boek The Secret Life of Pronouns.

~ Gwenda Schlundt Bodien

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten