Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 459

  • Teamleden stimuleren om meer bij te dragen aan het teamdoel
  • Nieuw boek van Ryan & Deci: Self-determination theory
  • Het verschillend effect van de voorkeur en de actie van de ander op jou
  • Hoe komt het dat gecontroleerde regulatie zo veel voorkomt?
  • Het maximaliseren van de groepswinst
  • Breintraining werkt maar er zijn nog weinig goede aanbieders

Teamleden stimuleren om meer bij te dragen aan het teamdoel

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoe komt het dat als we teamdoelen hebben, dat de acties die andere teamleden al dan niet ondernemen een effect heeft op onze eigen motivatie om al dan niet in actie te komen? Fishbach en Tu deden een aantal studies naar zelfregulerende acties die individuen ondernemen als ze gezamenlijke doelen proberen te bereiken.

Lees verder »Nieuw boek van Ryan & Deci: Self-determination theory

~ Coert Visser

De grondleggers van de zelfdeterminatietheorie, Richard Ryan en Ed Deci hebben een nieuw boek gepubliceerd: Self-Determination Theory. Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. Dit 756 pagina’s tellende boek beschrijft de theorie, het onderzoek en de praktische toepassingen van de zelfdeterminatietheorie, één van de diepste, beste onderbouwde en praktisch toepasbare kennisbouwwerken in de psychologie.

Lees verder »Het verschillend effect van de voorkeur en de actie van de ander op jou

~ Gwenda Schlundt Bodien

In dit artikel schreef ik over onze neiging om onze acties af te stemmen op de acties die anderen in ons team ondernemen en om de betekenis die we geven aan de acties van onszelf en anderen te zien in het licht van een progressiefocus of een commitment focus. Een tweede interessant aspect in Fishbachs artikel is de neiging van mensen om hun voorkeuren en acties af te stemmen op die van anderen.

Lees verder »

Hoe komt het dat gecontroleerde regulatie zo veel voorkomt?

~ Coert Visser

Een cursist stelde me gisteren de vraag: “Hoe komt het toch dat een gecontroleerde manier van aansturen en lesgeven zoveel voorkomt terwijl een autonomie-ondersteunende manier zoveel beter en prettiger werkt?” Ik zal hieronder proberen deze vraag te beantwoorden.

Lees verder »


Het maximaliseren van de groepswinst

~ Gwenda Schlundt Bodien

In dit artikel en dit artikel belichtte ik twee interessante dingen uit het onderzoeksartikel van Fishbach naar gedragsregulatie van mensen in groepen. Het derde interessante aspect in Fishbachs artikel is dat van de maximalisatie van de groepswinst. Dit principe betekent dat teamleden meer nadruk leggen op de maximalisatie van de opbrengsten van de groep als geheel, dan op welk teamlid precies wat krijgt (individuele opbrengst).

Lees verder »


Breintraining werkt maar er zijn nog weinig goede aanbieders


~ Coert Visser

Al geruime tijd is er discussie over de vraag of neuroplasticiteit, het vermogen van het brein om zich te blijven ontwikkelen, niet grotendeels een hype is. Recent werd er veel gesproken over de vraag of je de ontwikkeling van hersenen kunt stimuleren via breintraining software. Er verschenen veel persberichten met als strekking: breintraining werkt niet. Maar deze conclusie lijkt te simpel.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten