Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 460

  • De veranderlijkheid en veranderbaarheid van persoonlijkheid
  • Menselijke mozaïeken
  • Mensen respecteren als gelijkwaardige individuen: sleutel tot sociale progressie
  • Dat ik je onder druk zet, is voor je eigen bestwil!
  • Hoe kun je beter worden in waar je om geeft?
  • Het alternatief voor druk en controle

De veranderlijkheid en veranderbaarheid van persoonlijkheid

~ Coert Visser

Toen ik opgeleid werd als psycholoog, in de jaren ’80, neigde de dominante manier van denken over intelligentie en persoonlijkheid naar wat we nu een statische mindset zouden noemen. Grofweg werd ons aangeleerd dat zowel intelligentie als persoonlijkheid vanaf een bepaalde leeftijd (zeg, 18) nauwelijks ontwikkelbaar zijn. Persoonlijkheid werd grofweg gedefinieerd als het geheel van stabiele gedragsneigingen van individuen. Er werd gedacht dat individuele verschillen in persoonlijkheid relatief stabiel waren en ook betekenisvol voor hoe we ons leven zouden moeten inrichten (denk bijvoorbeeld aan loopbaankeuzes).

Lees verder »


Menselijke mozaïeken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Cordelia Fine’s nieuwe boek is verschenen, Testosterone Rex, myths of sex, science and society. Haar boek is heel goed geschreven, elke redenering wordt rustig en genuanceerd uiteengezet, met humor en sterke onderbouwingen.

Lees verder »


Mensen respecteren als gelijkwaardige individuen: sleutel tot sociale progressie

~ Coert Visser

De behoefte aan autonomie is een universele basisbehoefte van mensen. Als die behoefte aan autonomie vervuld wordt voelen we ons beter en functioneren we ook beter in allerlei opzichten (zie hier). Daarom doen we er verstandig aan in allerlei contexten om te proberen de autonomie van anderen te ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren: door het bieden van keuzes, door het stimuleren van eigen initiatief en uitproberen van dingen en door het vragen om inbreng bij beslissingen. Een nieuw onderzoek wijst nog op een andere belangrijke manier om de autonomie van anderen te ondersteunen: door hen te respecteren als gelijkwaardig.

Lees verder »


Dat ik je onder druk zet, is voor je eigen bestwil!

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een jongen van 13 jaar heeft voor allerlei activiteiten aandacht, behalve voor zijn schoolwerk. Zijn ouders maken zich zorgen. Als de jongen niet aan het werk gaat dan haalt hij dit schooljaar niet. Ze zitten hem daarom achter zijn broek. Mopperen op hem als hij zit te gamen. Controleren of hij zijn huiswerk heeft gemaakt. Controleren zijn cijfers en geven hem een preek als hij een onvoldoende haalt. Ze laten hem dan goed merken hoe teleurgesteld ze in hem zijn en straffen hem door zijn telefoon af te pakken en hem liefde te ontzeggen.

Lees verder »


Hoe kun je beter worden in waar je om geeft?

~ Coert Visser
http://progressiegerichtwerken.nl/hoe-kun-beter-worden-om-geeft/


Het alternatief voor druk en controle

~ Gwenda Schlundt Bodien

In deze post schreef ik over de misvatting dat iemand onder druk zetten een effectieve manier is om die persoon op termijn autonoom gemotiveerd te laten raken. Als iemand al autonoom gemotiveerd wordt voor de activiteit, dan zal het ondanks de eerdere druk zijn en niet dankzij. Dus wat is een goed alternatief? Wat kunnen ouders doen om de condities te creëren waarbinnen hun kind zichzelf kan motiveren voor de activiteit? Of dat nu gaat om meehelpen met boodschappen doen, leren koken of schoolwerk? Hier zijn een paar tips:

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten