Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 462

  • Drie basisbehoeften: overal en altijd van kracht ook als we het zelf niet doorhebben
  • Systematische zelfcorrectie
  • Interview met Coert Visser door Jozef van Giel
  • Je kunt jezelf zijn als je liefdespartner graag je autonomiebehoefte vervult
  • De progressiespiraal
  • Voorbij sekseverschillen: nieuwe manieren om te denken over variatie in breinstructuur en –functie


Drie basisbehoeften: overal en altijd van kracht ook als we het zelf niet doorhebben

~ Coert Visser

In het dagelijkse leven gebruiken we het woord ‘behoefte’ heel breed. Het woord kan verwijzen naar alles waar we op een bepaald moment naar kunnen verlangen, waar we een voorkeur voor hebben of wat we (denken) nodig (te) hebben. Binnen de psychologie, met name binnen de zelfdeterminatietheorie (ZDT), heeft het woord behoefte (need) een veel specifiekere betekenis. Binnen ZDT wordt gesproken van de universele basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid (zie ook dit artikel). Met het woord ‘behoefte’ wordt binnen ZDT verwezen naar iets dat een voorwaarde is voor goed en gezond functioneren.

Lees verder »


Systematische zelfcorrectie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Eén van de opbrengsten van deliberate practice, zoals wij dat gebruiken in onze trainingen, is dat deelnemers zelfregulerende vaardigheden verwerven. Dat betekent dat zij midden in hun zinnen leren herkennen wanneer ze een foute afslag nemen én zij zichzelf kunnen hernemen door ter plekke de zin op een betere manier af te maken. Deliberate practice ziet er in onze trainingen zo uit:

Lees verder »


Interview met Coert Visser door Jozef van Giel

~ Coert Visser

Jozef van Giel interviewde mij onlangs over het belang van wetenschappelijke onderbouwing in ons werk. Gisteren verscheen het interview online op Jozef’s website Kritisch denken.

Lees verder »


Je kunt jezelf zijn als je liefdespartner graag je autonomiebehoefte vervult

~ Gwenda Schlundt Bodien

In dit artikel schreef ik al over het belang van autonomieondersteuning in liefdesrelaties. Nog even ter reminder: autonoom functioneren is niet hetzelfde als alles alleen willen doen en onafhankelijk willen zijn van de ander. In plaats daarvan betekent autonoom functioneren dat je, op het moment dat je iets doet, er helemaal achter staat om dat gedrag te vertonen. Dat kan zijn omdat je het interessant vindt wat je aan het doen bent, het kan ook zijn dat je het niet zo interessant vindt, maar wel belangrijk en waardevol. Je kunt dus volledig afhankelijk zijn van je partner (bijvoorbeeld financieel of lichamelijk) en toch ook helemaal autonoom functioneren; je staat er dan helemaal achter om afhankelijk te zijn van je partner.

Lees verder »


De progressiespiraal

~ Coert Visser

Hierbij nodig ik u uit om na te denken over persoonlijke en professionele ontwikkeling in termen van spiralen en er een experimentje mee te doen. Een spiraal is een positieve feedbacklus, een lus van oorzaak en gevolg die zichzelf versterkt. Een voorbeeld hiervan is een microfoon die dicht bij een luidspreker wordt gehouden. De microfoon pikt dan het geluid van de luidspreker op en stuurt dat steeds opnieuw naar de versterker. Het resultaat is een snerpende hoge toon waarvan het volume uitsluitend begrenst wordt door het vermogen van de versterker. In menselijk functioneren treden zulke spiralen ook voortdurend op. Wanneer de consequenties ervan ongewenst zijn, kun je spreken van neerwaartse spiralen; zijn ze gewenst dan kun je spreken van opwaartse spiralen. Hieronder schets ik een voorbeeld dat belangrijk is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het onderstaande plaatje bevat twee opwaartse spiralen.

Lees verder »


Voorbij sekseverschillen: nieuwe manieren om te denken over variatie in breinstructuur en –functie


~ Gwenda Schlundt Bodien

In studies over variaties in breinstructuur en breinfunctie welke misschien gerelateerd zijn aan sekse en geslacht heeft de taal die we gebruiken grote invloed, want het framed onze onderzoeksvragen en methoden. Joel en Fausto geven een nieuwe richting aan voor de taal en de opzet van onderzoeken naar variatie in breinstructuur en breinfunctie. Menselijke breinen kunnen beter beschreven worden als behorend tot één heterogene populatie dan tot twee gescheiden populaties (mannelijk en vrouwelijk).

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten