Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 463

  • Vijf jaar progressiegericht werken
  • Hoe het Dunning-Kruger effect progressie kan bemoeilijken
  • Een aantal dimensies van progressiegericht opvoeden
  • Heb je zicht op geboekte en verder te boeken progressie?
  • Reflecties ten aanzien van autonoom functioneren
  • Intrinsieke en extrinsieke motivatie en doelen

Vijf jaar progressiegericht werken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het is alweer vijf jaar geleden dat wij (Gwenda en Coert) de naam van onze aanpak ‘progressiegericht werken’ gingen noemen. Het was een belangrijke stap om te kiezen voor een label dat de lading van wat wij doen dekt. Toen we NOAM in 2002 startten, waren we bezig met de oplossingsgerichte aanpak en onder dat label zijn ook meerdere boeken en artikelen van ons verschenen. Omdat we, ook toen al, wilden kunnen onderbouwen wat we doen, (en niet wilden blijven steken op het niveau van persoonlijke ervaringen) kwamen we terecht op wetenschappelijke inzichten die onze aanpak een fundamenteel andere richting gaf. En daar hoort een andere naam bij, zoals je hier ook kunt lezen.

Lees verder »


Hoe het Dunning-Kruger effect progressie kan bemoeilijken

~ Coert Visser

Het Dunning-Kruger effect komt er, kort gezegd, op neer dat er competentie nodig is om incompetentie te herkennen. Dit brengt met zich mee dat mensen die relatief incompetent zijn minder goed in staat zijn om hun eigen incompetentie te herkennen. Kruger & Dunning (1999) en Dunning et al. (2003) lieten zien dat er bij incompetente mensen sprake is van een zelfoverschattingseffect: 

Lees verder »


Een aantal dimensies van progressiegericht opvoeden

~ Gwenda Schlundt Bodien

In onze trainingen leidinggeven en coachen gaan deelnemers vaak ook nadenken over de manier waarop zij hun kinderen opvoeden. Een logisch gevolg, want de progressiegerichte manier van denken en handelen is net zo relevant voor werksituaties als voor privésituaties, en de relatie met onze naasten is waarschijnlijk voor de meesten nog belangrijker dan die met onze collega’s. In dit artikel adresseer ik daarom een aantal dimensies van progressiegericht opvoeden.

Lees verder »


Heb je zicht op geboekte en verder te boeken progressie?

~ Coert Visser

In welke mate en hoe we onze aandacht richten op progressie heeft belangrijke consequenties voor hoe we ons voelen en hoe we handelen. We kunnen verschillende soorten fouten maken in hoe we aandacht besteden aan progressie. Ik bespreek hier drie soorten ineffectieve manieren van kijken naar progressie en één effectieve. Dat doe ik aan de hand van het onderstaande schemaatje waarin twee vragen centraal staan. De eerste vraag is: heb je zicht op de al geboekte progressie? De tweede vraag is:

Lees verder »


Reflecties ten aanzien van autonoom functioneren

~ Gwenda Schlundt Bodien

In het indrukwekkend diepgaande boek Self determination theory, basic psychological needs in motivation, development and wellness, staan onder andere de volgende reflecties over autonoom functioneren en het zelf.

Lees verder »


Intrinsieke en extrinsieke motivatie en doelen

~ Coert Visser

We krijgen regelmatig vragen over wat de termen intrinsiek en extrinsiek nu precies betekenen. Hieronder leg ik deze termen, centrale begrippen in de zelfdeterminatietheorie (ZDT), nader uit. Hierbij leg ik eerste het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie uit en vervolgens het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke doelen.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen