Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 465

  • Drie criteria om werkcontextbeleid te toetsen op effectiviteit
  • Het effect van autonomie-ondersteuning op hoe presteren zich ontwikkelt
  • De positieve effecten van autonomieondersteuning bij psychiatrische patiënten
  • Democratische rechten zijn als spieren: gebruik ze of verlies ze
  • Ik ben van plan te gaan stemmen, maar heb het nog niet gedaan
  • Is het gevoel dat je competent bent altijd een indicatie van incompetentie?


Drie criteria om werkcontextbeleid te toetsen op effectiviteit

~ Gwenda Schlundt Bodien

Als je geïnteresseerd bent om de werkcontext in je organisatie te verbeteren, en je bent daartoe beleid aan het ontwikkelen, hoe kun je dan inschatten of het beleid en het instrumentarium iets goeds zal gaan opleveren voor de organisatie en de medewerkers?

Lees verder »


Het effect van autonomie-ondersteuning op hoe presteren zich ontwikkelt

~ Coert Visser

Eerder onderzoek wijst op gunstige effecten van autonomie-ondersteuning in verschillende contexten zoals de opvoeding, onderwijs en de werkcontext (zie ook hier, hier en hier). In het algemeen wordt bij onderzoeken naar de effecten (bijvoorbeeld) autonomie-ondersteuning in het werk gebruik gemaakt van statische metingen van presteren (bijvoorbeeld Gagne & Deci, 2005). Dat wil zeggen dat er op één moment een meting van het functioneren wordt gedaan. Onderzoekers Kanat-Maymon & Reizer (2017) volgen een andere benadering.

Lees verder »


De positieve effecten van autonomieondersteuning bij psychiatrische patiënten

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hier kun je drie criteria vinden waarmee je de effectiviteit van beleid om verbeteringen aan te brengen in de werkcontext kunt evalueren. Maar werkt autonomieondersteuning ook bij psychiatrisch patiënten of bij opstandige jeugdigen? Moet je dan niet met strakke autoritaire hand te werk gaan, en gebruik maken van straffen bij grensoverschrijdend gedrag? Het volgende onderzoek is interessant om in je achterhoofd te houden als je over dit soort vragen wilt nadenken. Lynch et al (2005) onderzochten een interventie bij medewerkers van een residentieel psychiatrisch ziekenhuis voor de jeugd.

Lees verder »


Democratische rechten zijn als spieren: gebruik ze of verlies ze

~ Coert Visser

Wat is democratie? Welke essentiële kenmerken heeft een democratie en waarom zijn deze belangrijk? Wat zijn de essentiële verschillen tussen democratieën en niet-democratieën en waarom doen deze verschillen ertoe? Hoe belangrijk zijn democratische rechten en hoe belangrijk is om het democratische rechten te gebruiken? Deze vragen beantwoord ik hieronder.

Lees verder »

Ik ben van plan te gaan stemmen, maar heb het nog niet gedaan

~ Gwenda Schlundt Bodien

Vind je het belangrijk dat je familieleden, collega’s en vrienden op 15 maart gaan stemmen? En realiseer je je dat preken afsteken over het belang van stemmen, of iemand een schulgevoel aanpraten of iemand proberen te overtuigen om te gaan stemmen risicovolle strategieen zijn? Lees dit stukje dan even.

Lees verder »


Is het gevoel dat je competent bent altijd een indicatie van incompetentie?

~ Coert Visser

In dit artikel haalde ik Charles Darwin aan die ooit de uitspraak deed: “Onwetendheid wekt vaker vertrouwen dan kennis.” Ik onderschreef dat artikel en droeg als verklaring het Dunning-Kruger effect aan. De verklaring, in het kort is, dat je competentie nodig hebt om je eigen competentie relatief betrouwbaar in te kunnen schatten. Iemand met een lage competentie op een bepaald gebied heeft niet door hoe laag zijn of haar competentie is. In een ander artikel beschreef ik dat onwetendheid zelfs heel goed samen kan gaan met arrogantie terwijl veel deskundigheid goed gepaard kan gaan met bescheidenheid. Het Dunning-Kruger effect is natuurlijk niet alleen van toepassing op anderen maar ook op onszelf. David Dunning (foto), één van de naamgevers van het effect, zei het volgende:

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen