Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 469

1. Wat denk je dat de term ‘affectief realisme’ inhoudt? Als je wat vermoedens heb bedacht, lees dan dit artikel en vergelijk na afloop wat jij had bedacht met wat daar staat.


2. Wat denk je dat de verschillende effecten van jaloezie en bewondering zijn? Lees dit artikel en bedenk een hoe dit relevant is voor jouw leven.


3. Let de komende week eens op welke emoties jij construeert in een aantal voor jou belangrijke situaties. Lees dit artikel om meer te lezen over geconstrueerde emoties in progressiegerichte gespreksvoering. Kijk na een week eens terug wat het je heeft opgeleverd om op te letten op welke emoties je hebt geconstrueerd in die situaties.

4. Kun jij precies uitleggen wat intrinsieke motivatie precies inhoudt en wat het belang ervan is? In dit artikel kun je lezen wat de achtergrond van het concept intrinsieke motivatie is en ook hoe er momenteel neurowetenschappelijk onderzoek naar gedaan wordt.


5. Organisatieveranderingen verlopen soepeler wanneer management teams gezamenlijk optrekken door progressiegericht te sturen. Voer de komende weken dit experiment voor managementteams uit en let eens op wat het oplevert.


6. Heb jij wel eens iemand horen zeggen dat intelligentie (of iets anders) grotendeels genetisch bepaald is want “dat blijkt uit de tweelingonderzoeken”? Weet jij wat die tweelingonderzoek precies inhielden? Weet jij of ze inderdaad overtuigend bewijs opleverden voor de invloed van genen op persoonskenmerken? Lees dit artikel over deze onderwerpen en vergelijk de inhoud ervan met wat jij over dit onderwerp dacht.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen