Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 470

  • De groeimindset en intrinsieke motivatie dragen beide bij aan volharding
  • Drie samenhangende groeimindsetinterventies
  • Waarom herstellen we beter na falen wanneer we een groeimindset hebben?
  • Zelfregulatie en interesse
  • Wat doen schoolcijfers met motivatie?
  • Geef je creativiteit ruimte door veel te repeteren


De groeimindset en intrinsieke motivatie dragen beide bij aan volharding

~ Coert Visser

Eén manier om te weer te geven wat progressiegericht werken inhoudt, is vervat in een model dat ik introduceerde in Kiezen voor progressie. Het model (zie figuur rechts) beschrijft hoe zowel een groeimindset als autonome motivatie het leveren van effectieve inspanning bevorderen en hoe inspanning progressie bevordert. In dit artikel kun je iets meer lezen over wat dit model inhoudt en hoe het bruikbaar is. Kijkend naar dit model zou je je kunnen afvragen of er ook een pijtje tussen groeimindset en autonome motivatie moet staan. Is het zo dat een groeimindset en autonome motivatie elkaar ook versterken of in ieder geval beïnvloeden? Ik heb me dit wel vaker afgevraagd en ook anderen hebben me deze vraag wel eens gesteld. Deze vraag is bij mijn weten nog meer één keer direct onderzocht.

Lees verder »


Drie samenhangende groeimindsetinterventies

~ Gwenda Schlundt Bodien

Stel dat een eerstejaars student tegenvallende studieresultaten laat zien en worstelt met zijn studie. De verklaring die de student geeft voor zijn studieproblemen is bepalend voor zijn studiesucces of -falen in de toekomst.

Lees verder »


Waarom herstellen we beter na falen wanneer we een groeimindset hebben?

~ Coert Visser

Het is bekend dat we ons over het algemeen beter herstellen na falen wanneer we een groeimindset hebben dan wanneer we een statische mindset hebben (zie onder andere Dweck, 1999). Dit heeft onder andere te maken met het feit dat we ons falen verschillend interpreteren bij verschillende mindsets. Daardoor voelen we ons verschillend en gedragen we ons ook verschillend. In een groeimindset zien we falen eerder als gevolg van niet genoeg inspanning hebben geleverd of een niet-effectieve strategie gebruikt hebben.

Lees verder »


Zelfregulatie en interesse

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoe kun je beslissen op welke activiteiten je je gaat richten? Welke loopbaankeuzes je wilt gaan maken? Je wilt immers niet een keuze maken en dan al snel weer opgeven omdat je het toch niet voor elkaar krijgt je op de activiteit te blijven richten. Een belangrijke leidraad die je kunt gebruiken is die van je interesses.

Lees verder »


Wat doen schoolcijfers met motivatie?

~ Coert Visser

Door onderzoek in de zelfdeterminatietheorie is al lang bekend dat factoren zoals straf, beloning, druk en concurrentie de kwaliteit van de motivatie van individuen kan verminderen. Wanneer dit soort factoren toegepast worden, kan de autonome motivatie van individuen, bestaande uit de intrinsieke motivatie als de geïnternaliseerde motivatie, onder druk komen te staan (lees meer over de aard en het belang van autonome motivatie). Er kan in zulke omstandigheden een meer gecontroleerde motivatie ontstaan die over het algemeen gepaard gaat met angst, spanning en minder goed functioneren. Eén factor die ook de autonome motivatie onder druk kan zetten is het geven van cijfers voor prestaties, een methode die natuurlijk veel gebruikt wordt in scholen. Een nieuw onderzoek van Krijgsman et al. (2017) verkent de relaties tussen het geven van cijfers en de motivatie van leerlingen in de gymnastiekles (N=409).

Lees verder »


Geef je creativiteit ruimte door veel te repeteren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Soms denken mensen dat als ze een nieuwe vaardigheid leren, ze hun eigen draai eraan moeten geven. Want pas als je je eigen draai hebt gegeven is het authentiek wat je doet. Iemand leert een nieuw liedje te zingen en gaat direct proberen dat met zijn eigen stijl te zingen. Iemand leert een nieuwe communicatietechniek toe te passen en gaat direct proberen zijn eigen woordkeuze en intonatie erin te verwerken. Iemand leert een nieuw pianostuk te spelen en gaat direct proberen een interpretatie van de noten toe te voegen.

Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen